Marie-Claire Plasschaert

Als sterk groeiende onderneming blijft FMI ImProvia haar organisatie continu ontwikkelen. Zo trad dit voorjaar Marie-Claire Plasschaert in dienst als field manager. Zij gaat, in eerste instantie voor de detacheringstak (Engineering Professionals), de contacten in het veld onderhouden met de gedetacheerden en hun opdrachtgevers. Daarnaast gaat ze de strategie en structuur voor learning & development versterken in de FMI ImProvia Academy. “Mensen die zich willen ontwikkelen en dat ook echt laten zien, vind ik het gaafste dat er is.”

Marie-Claire Plasschaert deed de hotelschool, werkte in de evenementenbranche, koos voor recruitment en kwam ruim twaalf jaar geleden bij ImProvia terecht. “Ik vond het leuk om bij een startend bedrijf te werken en had meteen een goede klik met oprichters Peter en Iwan.” Ruim negen jaar werkte ze er, eerst als management-assistent en later als HR-adviseur, waarvoor ze in de avonduren nog een opleiding volgde.

Ze was helemaal in haar element bij deze ondernemende en groeiende club, leerde er veel en werd nieuwsgierig of ze het ook elders kon waarmaken. Dat ging haar goed af. Toen ImProvia-oprichter Peter van de Goorberg echter belde met een nieuwe uitdaging, besloot ze die aan te gaan. Sinds mei dit jaar is ze aan de slag als field manager bij wat inmiddels FMI ImProvia heet.

Waarom besloot je terug te keren?

“Peter zei dat die uitdaging goed aansloot bij mijn interesse en dat klopte. Ik wilde meer met coaching en learning & development gaan doen. Ook was ik nieuwsgierig hoe FMI en ImProvia zich samen ontwikkelen en hun culturen laten versmelten. Er is hier veel veranderd, sinds ik drie jaar geleden vertrok, maar het DNA is nog hetzelfde. Ik heb het hier altijd prettig werken gevonden. Je krijgt het vertrouwen om er wat van te maken en hebt veel zelfstandigheid.”

Wat is dat voor functie, field manager?

“Ik ga letterlijk het veld in om te praten met klanten en vooral met onze medewerkers. Over hun werk bij de opdrachtgever, hun wensen, hun feedback, hun verdere ontwikkeling en hoe ik hen daarbij kan helpen. Dat doe ik natuurlijk in nauwe samenwerking met de accountmanagers, waarbij ik de nadruk leg op HR.”

Daar zul je je handen vol aan hebben

“De bedoeling is dat ik het eerst alleen voor de detacheringstak doe. Als je de gedetacheerde engineers en projectleiders regelmatig wilt spreken, ook op locatie bij hun opdrachtgever, blijft er inderdaad weinig tijd over. Maar op termijn zal er zeker verbreding naar de rest van de FMI ImProvia-organisatie komen. De werkwijzen en de formulieren die ik nu ontwikkel, zullen ook nuttig zijn voor de andere takken van het bedrijf.”

Ga je je ook weer met recruitment bezighouden?
“Dat heb ik in het verleden inderdaad veel gedaan, maar we hebben nu een goed recruitment-team. Ik ga geen sollicitatiegesprekken voeren, maar kan wel adviseren. Want ik spreek veel medewerkers en weet dus wat er bij hen leeft en of ze tevreden zijn. Waren er bijvoorbeeld geen verrassingen toen ze hier kwamen werken, dingen die we vooraf beter hadden kunnen vertellen? Dat kan interessante informatie voor Recruitment zijn.”

Je gaat wel met learning & development aan de slag

“Zeker in de techniek gebeurt zoveel dat stilstand – om er maar eens een cliché in te gooien – achteruitgang is. We hebben hier altijd wel aandacht gehad voor opleiding en ontwikkeling, maar het ontbrak aan structuur en strategie. Die probeer ik er nu in te krijgen binnen de FMI ImProvia Academy. Het gaat om een combinatie van interne en externe opleidingen, op vaktechnisch gebied en voor competenties, zoals samenwerken en time management.”

Wat bedoel je met die structuur?

“We hebben bij FMI ImProvia een functiehuis waarin allerlei typen functies zijn gedefinieerd met bijbehorende loopbaanpaden. Nu gaan we per specifieke functie bepalen hoe medewerkers daarin kunnen groeien en welke opleiding ze daarvoor bijvoorbeeld moeten volgen. Die opleidingen moeten we vanuit de Academy allemaal gaan aanbieden. Ik vind het een leuke uitdaging. Veel mensen kunnen makkelijke dingen heel moeilijk maken, ik wil het in essentie makkelijk houden. Dat geldt eveneens voor de begeleiding van medewerkers in het veld. Daar wil ik ook structuur in krijgen, met een helder beleid op papier, zodat collega’s het op termijn van mij kunnen overnemen.”

Tegenwoordig moet dat natuurlijk digitaal

“Mijn wens is inderdaad om een digitaal platform op te zetten, waar medewerkers een overzicht van alle opleidingen krijgen, de planning van het aanbod kunnen inzien en zich kunnen aanmelden. Dat platform ga ik nu opzetten, zodat het volgend jaar online kan komen. Wat betreft het opleidingsaanbod focus ik eerst weer op de detacheringstak, maar ook dat zullen we de komende jaren gaan uitbreiden. De eerste opleidingen staan al gepland. Veel opleidingen zijn natuurlijk interessant voor mensen uit alle bedrijven. De Academy is er voor de hele organisatie.”

Tot slot, wat zijn je ambities?

“FMI ImProvia wil een goede werkgever zijn en tegelijkertijd de aansluiting met de klanten behouden. Het hoofddoel van mijn functie is medewerkers behouden voor FMI ImProvia door hen met tevredenheid te laten werken en hun kennis en ervaring te laten aansluiten bij de bedrijfsstrategie. Daartoe wil ik beleid voor learning & development opzetten om ontwikkeling bij onze medewerkers te realiseren en nieuwe mensen met dat aanbod over de streep te trekken. Mensen die zich willen ontwikkelen en dat ook echt laten zien, vind ik het gaafste dat er is.”