Energie besparen in het productieproces

Met als streven een klimaatneutraal Europa in 2050, heeft Nederland een nieuw energiesysteem nodig. Van opwek, gebruik, transport tot en met opslag van energie. Wist u dat de industrie een grootverbruiker in energie is? Door energie te besparen vermindert u de productiekosten. In dit artikel geven we inzicht in de kansen voor energiebesparing in uw bedrijf voor lagere energiekosten. 
 

Kansen voor energiebesparing in uw bedrijf
Naast de gebruikelijke manieren voor het besparen van energie in de industrie, gaat dit artikel in op geavanceerde methodes voor energiebesparing. Hieronder geven we inzicht in de nieuwe technieken voor een duurzame energieopwekking. FMI ImProvia is gespecialiseerd in proces-efficiency. Dit doen we in het kader van procesoptimalisatie met behulp van digitalisering en automatisering. 

De bekende manieren voor het besparen van energie in industrie zijn bijvoorbeeld:  
•    Technische isolatie.
•    Zonnepanelen.
•    Industriële warmtepompen.
•    Industriële verwarming.
•    Koeling; over de afgelopen jaren is uit onderzoek gebleken dat koelsystemen vele malen energiezuiniger geworden zijn d.m.v. verbeterde/energiezuinigere productontwerpen.
•    Elektrificatie; dit vermindert de uitstoot van fossiele CO2. Dat is vooral te danken aan verdere verduurzaming van de geproduceerde elektriciteit via windmolens en zonnepanelen. 
•    Perslucht; 90% van deze energie gaat verloren als restwarmte. Het is dus de moeite waard om zuinig om te gaan met perslucht.  
•    Efficiënte aandrijving; uit onderzoek blijkt dat hier al snel twintig tot dertig procent energie bespaard kan worden. 

Het belang van digitalisering in productiebedrijven
Wist u dat digitalisering ook een grote rol speelt in het terugdringen van de energiekosten? Geavanceerde bedrijven zijn daarom volop bezig met digitalisering. Door digitalisering van productie-units wordt de efficiëntie verhoogd en tegelijkertijd het energieverbruik verlaagd. Dit komt omdat dataverzameling en data-analyse zorgt voor inzicht in energieverbruik. Het genereert de mogelijkheid om maatregelen te formuleren ten behoeve van energiebesparing. Hieronder ziet u een overzicht van de meest effectieve maatregelen die geavanceerde productiebedrijven toepassen op gebied van digitalisering. 

Dataverzameling van energie verbruikende installaties
Inzicht verkrijgen in energieverbruik begint bij het verzamelen van data. Via het verzamelen van data, kan de efficiëntie van motoren, koelsystemen, aandrijvingen en andere energieverbruikers nauwgezet in de gaten worden gehouden. De inzichten die hieruit kunnen vloeien over het energieverbruik en de verliezen, stellen u in staat om gericht energie te besparen. 

Equipment monitoring
Door de conditie van de assets nauwlettend in de gaten te houden, wordt de mogelijkheid gecreëerd om de Overall Equipment Effectiveness (OEE) te optimaliseren. Hierdoor kunt u efficiënter produceren omdat u de draaiuren zonder productie kunt minimaliseren. De volgende aspecten binnen het optimaliseren van de OEE hebben aanzienlijk impact op energiebesparing: 

1.    Preventief onderhoud/predictive maintenance verrichten aan machines:
Hiermee wordt voorkomen dat onderdelen kapotgaan ten behoeve van het verlengen van de levensduur (bijvoorbeeld met Life Cycle Assessments/Analysis). Hiermee kan voorkomen worden dat er energie verbruikt wordt tijdens ongeplande stilstanden in de totale productielijn. Denkt u bijvoorbeeld aan een industriële oven die op temperatuur moet blijven tijdens de breakdown van een andere machine in de productielijn. Door het toepassen van preventief onderhoud met behulp van data voorkomt u onnodig hoge energiekosten. 
2.    Gebruik data om omsteltijden te verkorten en de procesflow optimaal te maken. Dit betekent zo min mogelijk onnodige handelingen verrichten. 
3.    Gebruik van data kan zorgen voor verbeterde kwaliteitsbeheersing. Er kan sneller geacteerd worden bij detectie van defecten, afval- en uitval. Hiermee wordt veel energie bespaard, omdat de machine in dat geval niet voor niets heeft gedraaid. Daarnaast worden er materiaalkosten bespaard, omdat voorkomen wordt dat er veel producten afgekeurd worden. De kosten van “slechte” kwaliteit producten (door uitval, afval of rework) blijken uit onderzoek voor maar liefst twintig tot dertig procent van de totale salesopbrengsten te behoren. Dit wil zeggen dat geavanceerde bedrijven verliezen kunnen vermijden die tot dertig procent kunnen oplopen. 
4.    Traceability: 
Producten zijn beter vindbaar met gebruik van data. Hierdoor kan worden voorkomen dat producten onjuist worden gealloceerd of zelfs kwijtraken in het proces. Wanneer er minder producten kwijtraken of verkeerd gealloceerd worden, kan de verspilde energie gereduceerd worden. 

Gebruik van een digital twin 
Met behulp van een digital twin kunnen er simulaties uitgevoerd worden over de gehele productielijn zonder hier energie en kosten aan te verspillen ‘in de echte wereld’. Dit maakt het mogelijk om voor het gehele proces energieverbruik en mogelijke besparingen te identificeren en te voorspellen, zonder hier in de praktijk daadwerkelijk energie in het proces voor te verbruiken. Hetzelfde geldt voor het identificeren en besparen van gebruikte materialen in het proces. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de verzamelde data zeer belangrijk is om effectieve energiebesparingen te realiseren op basis van data. Een digital twin kan hier enorm bij helpen. AI en machine learning kunnen ingezet worden om machines en systemen zelflerend te maken om zo energiezuinig mogelijk te produceren. Machines en systemen kunnen leren om zo energiezuinig mogelijk te produceren om de gevraagde output per tijdseenheid te produceren. 

FMI ImProvia helpt energie besparen in uw productieproces door de inzet van slimme technologieën 
Energie besparen levert u naast lagere kosten, ook een efficiëntere productie op. Een win-win situatie dus. Bent u benieuwd op welke manieren u uw productiekosten laag kunt houden door energiebesparing? FMI ImProvia helpt uw organisatie naar een duurzaam en slim productiesysteem. Neem contact met ons op of vul vrijblijvend de QuickScan in om te weten op welk gebied er kansen liggen voor uw bedrijf.