Focus op smart, safe en sustainable

FMI ImProvia Smart Industry Solutions helpt de maakindustrie in Nederland toekomstbestendig te worden door productiesystemen slimmer, veiliger en duurzamer te maken. Voor deze focus doet de business unit een beroep op het brede palet aan hardware- en softwarecompetenties binnen FMI ImProvia Groep en bij partnerbedrijven. “Het is en-en-en, het gaat om de samenhang tussen de drie thema’s.”

Wereldwijde trends en ontwikkelingen zoals digitalisering en duurzaamheid bieden de industrie kansen én uitdagingen. Enerzijds komen er oplossingen voorhanden die voorheen niet beschikbaar waren en kunnen bedrijven dankzij slimme technologie en automatisering in Nederland blijven produceren. Anderzijds wordt het voor hen steeds complexer om mee te gaan met al die technologische ontwikkelingen. “Wij helpen bedrijven in de maakindustrie met deze tegenstelling om te gaan”, zegt business unit directeur Robin Keizer. Daar is volgens hem behoefte aan. “Bijna tachtig procent van de industriële bedrijven blijkt onvoldoende voorbereid op de razendsnelle technologische ontwikkelingen.”

Voorwaarde voor succes

Voor verduurzaming is het plaatje nauwelijks rooskleuriger. “Ruim de helft van de industriële bedrijven in Nederland is er nog nauwelijks mee bezig. Terwijl het thema duurzaamheid steeds concreter wordt en van buzzword verschuift naar voorwaarde voor succes. Consumenten, overheden en investeerders eisen dat bedrijven verduurzamen. Dat gaat hand in hand met digitaliseren, want daarmee kunnen ze processen efficiënter en dus ook duurzamer inrichten. Met onze integraliteit zijn wij bij uitstek geschikt om deze uitdagingen het hoofd te bieden en maakbedrijven te helpen hun ‘license to operate’ te behouden.”

Veiligheid

Volgens Keizer zijn de actuele thema’s digitalisering en duurzaamheid onlosmakelijk verbonden met veiligheid. “Door bijvoorbeeld de opkomst van cobots, robots die met mensen samenwerken om repeterende taken over te nemen en productie te flexibiliseren, komt industriële veiligheid in een ander daglicht te staan. Anderzijds zorgt de digitalisering door het verbinden van machines, het delen van data en het werken in de cloud voor nieuwe risico’s. Cybersecurity is daarom een essentiële randvoorwaarde. Voor zowel industriële als digitale veiligheid bieden wij advies en technische oplossingen.”

Data gedreven

Met de nieuwe focus verbreedt en verdiept de business unit FMI ImProvia Smart Industry Solutions haar aanbod naar de markt. Daarvoor kan ze een beroep doen op het brede palet aan competenties binnen FMI ImProvia Groep en bij partnerbedrijven, voor hardware én software. “We gaan bijvoorbeeld Dr. Bridge doorontwikkelen. Deze applicatie haalt data uit infrastructurele objecten zoals bruggen en sluizen ten behoeve van datageoriënteerd en risicogestuurd onderhoud. Dat breiden we uit naar de industrie: productiedata verzamelen, verbinden, analyseren en gebruiken voor bijvoorbeeld Artificial Intelligence. Door menselijke intelligentie uit te breiden met machine-intelligentie realiseren we duurzame, continue verbeteringen in prestaties en veiligheid.”

En-en-en

Hier komen de drie thema’s samen. Digitalisering verzorgt de dataverzameling, analyse en aansturing met hulp van AI-algoritmes. Het maakt productieprocessen duurzamer, bijvoorbeeld door productieverlies en verspilling te voorkomen, en verhoogt de veiligheid, door problemen op tijd te signaleren en mogelijk risicovolle storingen te voorkomen. Robin Keizer tot slot. “Het is niet of-of-of, maar en-en-en. Het gaat altijd om de samenhang tussen de thema’s en op alle drie kunnen wij de klant helpen de juiste keuzes te maken. Dat advies brengen we op basis van een gedegen analyse, bijvoorbeeld een scan van het verbeterpotentieel of een data analyse. Vervolgens werken we toe naar een zorgvuldige implementatie en integratie. Zo borgen wij de continuïteit van onze klanten en zetten we techniek in om hen toekomstbestendig te maken.”