Ekspertyzy

Narzędzia kwalifikacji

Ocena niezwykle cienkich powłok okrywających przez zmierzenie ich ugięcia przy niskich różnicach ciśnień w ultraczystym środowisku.

Customer challenge

Klient: ASML, TDSI

Produkt jest ekstremalnie cienką membraną o zdefiniowanej elastyczności. Narzędzie tworzy kontrolowany profil ciśnienia i mierzy ugięcie membrany. Produkt zastosowany jest w skanerze ASML i podczas procedury testowej nie może ulec zabrudzeniu.

Nasze kompetencje i specjalistyczna wiedza

  • Trwałe rozwiązania (projekt, budowa, kwalifikacja, konserwacja)
  • Projekty kompatybilne z klasą czystości
  • Niskie powstawanie cząstek stałych
  • Dokładny pomiar ciśnienia
  • Dokładny pomiar odległości
  • Kontrola przepływu
  • Normy bezpieczeństwa (CE, Semi S2)
  • Programowanie, gromadzenie danych i składanie raportów przy pomocy Labview
  • Projekt interfejsu człowiek – maszyna

Nasze rozwiązanie

Stanowisko testowe znajduje się w specjalnej skrzyni z przepływem w dół w celu ograniczenia powstawania cząsteczek w obszarze roboczym. Powietrze wykorzystywane do tworzenia różnicy ciśnień jest filtrowane (<10 nm). Wszystkie materiały i części ruchome zostały tak wybrane, aby zapobiegać zabrudzeniu produktu. Zaprojektowany sposób przepływu powietrza i system regulacji generują różnicę ciśnień z dokładnością < 1 Pa. Przy pomocy systemu sterowania Labview operatorzy wykonują standardowy test, a inżynierowie procesu definiują receptury testowe. Narzędzie posiada system diagnozy i walidacji.

Inne kompetencje, z których korzysta to rozwiązanie:

  • Normy bezpieczeństwa (CSA)

Lift my career.