Rynki

Energia

Aby zredukować emisję CO2 i stworzyć bardziej zrównoważoną sieć energetyczną opracowywane są nowe źródła energii.

Energia

„Jak postępować z energią w przyszłości?” Jest to jedno z najważniejszych pytań stawianych przez nasze społeczeństwo. Którego stukiem są niezliczone rozwiązania, takie jak przejście z sektora publicznego na prywatny, zdecentralizowanie pozyskiwania energii, inteligentne liczniki, jazda pojazdami elektrycznymi i porozumienie energetyczne mające doprowadzić do zrównoważenia dostaw energii. Z pewnością bardzo ważne są w tym nowe źródła energii: wiatr, słońce, deszcz, fale, pływy morskie i energia geotermalna.

Inżynierowie FMI ImProvia zamieniają te trendy na konkretne projekty dla sieci energetycznej przyszłości, w której nowe źródła staną się standardem. Mają wiedzę i doświadczenie w zakresie transportu i dystrybucji energii, przy czym bezpieczeństwo i ciągłość stoją na pierwszym miejscu.