Rynki

Woda

Nowoczesne gospodarka wodna wymaga zaawansowanych technologii i zrównoważonej strategii. 

Woda

Nowoczesne zarządzanie wymaga zaawansowanych technologii i zrównoważonej strategii. Bez względu na to czy chodzi o dystrybucję wody dla rolnictwa, zaopatrywanie w wodę ludzi i przemysłu lub oczyszczanie ścieków, najważniejszą sprawą jest gospodarka wodna.

Na podstawie najnowszej wiedzy i technologii jesteśmy w stanie dalej usprawniać i optymalizować obieg wody. Od magazynowania i odprowadzania po oczyszczanie i dystrybucję. FMI ImProvia oferuje inżynierów i doradztwo w zakresie instalacji wodnych. Bez względu na to czy chodzi o przedsiębiorstwo przemysłowe czy przedsiębiorstwo zapewniające wodę pitną,  nasi specjaliści gwarantują, że projekt zakończy się sukcesem.

Obszary specjalizacji

 • Inżynieria elektryczna

  Ciągłość produkcji, mobilność i dostępność zależy od prawidłowego wykonania instalacji elektrotechnicznych. Bez względu na to czy chodzi o linię produkcyjną, infrastrukturę, system drogowy czy stację wysokiego napięcia – energia elektryczna ma największe znaczenie.

 • Inżynieria mechaniczna

  Inżynieria mechaniczna stanowi niezbędne ogniwo w rozwoju produktu, jego innowacji i budowie maszyn. Od systemów transportowych po złożone maszyny produkcyjne – mechanika stanowi podstawę prawidłowego i bezpiecznego działania maszyny. 

 • Automatyka przemysłowa i inżynieria oprogramowania

  Budowa maszyn, układanie instalacji technicznych i integracja systemów to jedno, ale niezawodna i bezpieczna obsługa zależy od odpowiedniego oprogramowania. W skomplikowanych maszynach, liniach produkcyjnych lub projektach infrastrukturalnych takich jak mosty czy śluzy automatyka odgrywa zasadniczą rolę.

 • Automatyzacja produkcji

  Zmieniający się świat i wzrost wagi innowacji technologicznych powodują, że wyprzedzanie konkurencji staje się coraz bardziej skomplikowane. W tym celu muszą Państwo szybko i odpowiednio reagować na wyzwania stojące przed przedsiębiorstwem, z którymi są Państwo konfrontowani. Jako producent przemysłu wytwórczego stają się Państwo silnie zależni od techniki. Technika nie tylko musi działać, ale i odróżniać Państwa od konkurencji. Gdyż osiągają Państwo zysk tam, gdzie mogą szybciej, inteligentniej lub taniej produkować. Odpowiednia wiedza i doświadczenie pełni tu zasadniczą rolę i może stanowić o różnicy.

 • Zarządzanie projektami i inżynierią

  Już od chwili powstania FMI ImProvia aktywnie i z powodzeniem działa na polu zarządzania skomplikowanymi infrastrukturalnymi i przemysłowymi projektami technicznymi.

 • Bezpieczeństwo maszyn CE

  Aby możliwe było zagwarantowanie bezpieczeństwa maszyn i produktów muszą one spełniać wymagania dyrektyw UE. Wszystko koncentruje się wokół zachowania równowagi pomiędzy bezpieczeństwem, techniką i finansami. FMI ImProvia posiada doświadczonych specjalistów wyróżnionych certyfikatem Certified Machinery Safety Expert (CMSE®). Wszyscy posiadają szerokie doświadczenie z systemami mechanicznymi, elektrycznymi, pneumatycznymi i hydraulicznymi oraz automatyką przemysłową. Są ekspertami w zakresie bezpieczeństwa maszyn i oznakowania CE zarówno nowo budowanych, jak i unowocześnianych istniejących maszyn.

 • Zabezpieczenia przed wybuchem i ATEX

  Zagrożenie wybuchem istnieje w każdym otoczeniu, w którym korzysta się z palnych gazów, substancji ciekłych i proszków. Proszek, gaz, mgła lub para zmieszana z tlenem z powietrza może tworzyć atmosferę wybuchową, w której najdrobniejsza iskra może mieć katastrofalne skutki. Aby ograniczyć to zagrożenie podzespoły elektryczne i mechaniczne instalacji w tym otoczeniu muszą spełniać wymagania dyrektywy ATEX.

 • Jakość i bezpieczeństwo

  Organizacje, dla których bardzo ważna jest jakość i bezpieczeństwo osiągają większe zyski niż przedsiębiorstwa, które poświęcają tym zagadnieniom niewiele uwagi. Nie jest to wyssane z palca tylko fakt. Dbałość o jakość i bezpieczeństwo przynosi więcej korzyści: ogranicza awarie, zmniejsza koszty nieobecności i wypadków, obniża koszty z nimi związane, zwiększa produktywność i wyniki oraz gwarantuje ciągłość istnienia organizacji.

 • Zarządzanie wiedzą

  Informacja pozbawiona struktury, nieposiadająca wartości dodanej, prowadzi do irytacji i frustracji. Naszym celem jest optymalizacja informacji i procesów Państwa przedsiębiorstwa przy pomocy rozwiązań „lean” w ramach zarządzania wiedzą. W ten sposób otrzymują Państwo od razu właściwą procedurę, aby bez problemów przeprowadzać konserwację lub usuwać awarie i zapewnić ciągłość działania przedsiębiorstwa. Dzięki zarządzaniu wiedzą aktywnie gromadzą Państwo wiedzę (przedsiębiorstwa) i umiejętności i jednocześnie zwiększają wydajność pracowników.

 • Odpowiednie systemy przenoszenia

  Wyzwaniem w tym projekcie jest podniesienie produktywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produktu w precyzyjnym środowisku produkcji 24/7.

 • Wysoka jakość montażu

  Przy przejściu z produkcji ręcznej na produkcję w pełni zautomatyzowaną klient zwrócił się o opracowanie rozwiązań do montażu i walidacji produkcji przepływomierzy przemysłowych.

 • Przenoszenie zrobotyzowane

  Toczone i frezowane wałki zębate umieszczane są w metalowych pojemnikach, aby przejść przez piec hartowniczy.

 • System wizyjny

  Nowy projekt otwartego dachu do samochodu wymaga na linii kontroli błędów w druku.

 • Pomiar

  Zautomatyzowany montaż matryc kafelków do detektorów rentgenowskich.

   

 • Narzędzia kwalifikacji

  Ocena niezwykle cienkich powłok okrywających przez zmierzenie ich ugięcia przy niskich różnicach ciśnień w ultraczystym środowisku.