Budowa maszyn

Budowa maszyn

Skomplikowane wyzwanie związane z Państwa procesem produkcji.

Proszę zdać się na budowę maszyn FMI ImProvia. Nasi eksperci podczas projektowania maszyn, które nie tylko są niezawodne i bezpieczne, ale również innowacyjne, korzystają z najbardziej zaawansowanych technik i najnowszych rozwiązań w zakresie automatyzacji produkcji, robotyzacji i wzornictwa. 

Obszary specjalizacji

 • Inżynieria elektryczna

  Ciągłość produkcji, mobilność i dostępność zależy od prawidłowego wykonania instalacji elektrotechnicznych. Bez względu na to czy chodzi o linię produkcyjną, infrastrukturę, system drogowy czy stację wysokiego napięcia – energia elektryczna ma największe znaczenie.

 • Inżynieria mechaniczna

  Inżynieria mechaniczna stanowi niezbędne ogniwo w rozwoju produktu, jego innowacji i budowie maszyn. Od systemów transportowych po złożone maszyny produkcyjne – mechanika stanowi podstawę prawidłowego i bezpiecznego działania maszyny. 

 • Automatyka przemysłowa i inżynieria oprogramowania

  Budowa maszyn, układanie instalacji technicznych i integracja systemów to jedno, ale niezawodna i bezpieczna obsługa zależy od odpowiedniego oprogramowania. W skomplikowanych maszynach, liniach produkcyjnych lub projektach infrastrukturalnych takich jak mosty czy śluzy automatyka odgrywa zasadniczą rolę.

 • Automatyzacja produkcji

  Zmieniający się świat i wzrost wagi innowacji technologicznych powodują, że wyprzedzanie konkurencji staje się coraz bardziej skomplikowane. W tym celu muszą Państwo szybko i odpowiednio reagować na wyzwania stojące przed przedsiębiorstwem, z którymi są Państwo konfrontowani. Jako producent przemysłu wytwórczego stają się Państwo silnie zależni od techniki. Technika nie tylko musi działać, ale i odróżniać Państwa od konkurencji. Gdyż osiągają Państwo zysk tam, gdzie mogą szybciej, inteligentniej lub taniej produkować. Odpowiednia wiedza i doświadczenie pełni tu zasadniczą rolę i może stanowić o różnicy.

 • Zarządzanie projektami i inżynierią

  Już od chwili powstania FMI ImProvia aktywnie i z powodzeniem działa na polu zarządzania skomplikowanymi infrastrukturalnymi i przemysłowymi projektami technicznymi.

 • Bezpieczeństwo maszyn CE

  Aby możliwe było zagwarantowanie bezpieczeństwa maszyn i produktów muszą one spełniać wymagania dyrektyw UE. Wszystko koncentruje się wokół zachowania równowagi pomiędzy bezpieczeństwem, techniką i finansami. FMI ImProvia posiada doświadczonych specjalistów wyróżnionych certyfikatem Certified Machinery Safety Expert (CMSE®). Wszyscy posiadają szerokie doświadczenie z systemami mechanicznymi, elektrycznymi, pneumatycznymi i hydraulicznymi oraz automatyką przemysłową. Są ekspertami w zakresie bezpieczeństwa maszyn i oznakowania CE zarówno nowo budowanych, jak i unowocześnianych istniejących maszyn.

 • Zabezpieczenia przed wybuchem i ATEX

  Zagrożenie wybuchem istnieje w każdym otoczeniu, w którym korzysta się z palnych gazów, substancji ciekłych i proszków. Proszek, gaz, mgła lub para zmieszana z tlenem z powietrza może tworzyć atmosferę wybuchową, w której najdrobniejsza iskra może mieć katastrofalne skutki. Aby ograniczyć to zagrożenie podzespoły elektryczne i mechaniczne instalacji w tym otoczeniu muszą spełniać wymagania dyrektywy ATEX.

 • Jakość i bezpieczeństwo

  Organizacje, dla których bardzo ważna jest jakość i bezpieczeństwo osiągają większe zyski niż przedsiębiorstwa, które poświęcają tym zagadnieniom niewiele uwagi. Nie jest to wyssane z palca tylko fakt. Dbałość o jakość i bezpieczeństwo przynosi więcej korzyści: ogranicza awarie, zmniejsza koszty nieobecności i wypadków, obniża koszty z nimi związane, zwiększa produktywność i wyniki oraz gwarantuje ciągłość istnienia organizacji.

 • Zarządzanie wiedzą

  Informacja pozbawiona struktury, nieposiadająca wartości dodanej, prowadzi do irytacji i frustracji. Naszym celem jest optymalizacja informacji i procesów Państwa przedsiębiorstwa przy pomocy rozwiązań „lean” w ramach zarządzania wiedzą. W ten sposób otrzymują Państwo od razu właściwą procedurę, aby bez problemów przeprowadzać konserwację lub usuwać awarie i zapewnić ciągłość działania przedsiębiorstwa. Dzięki zarządzaniu wiedzą aktywnie gromadzą Państwo wiedzę (przedsiębiorstwa) i umiejętności i jednocześnie zwiększają wydajność pracowników.

 • Odpowiednie systemy przenoszenia

  Wyzwaniem w tym projekcie jest podniesienie produktywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produktu w precyzyjnym środowisku produkcji 24/7.

 • Wysoka jakość montażu

  Przy przejściu z produkcji ręcznej na produkcję w pełni zautomatyzowaną klient zwrócił się o opracowanie rozwiązań do montażu i walidacji produkcji przepływomierzy przemysłowych.

 • Przenoszenie zrobotyzowane

  Toczone i frezowane wałki zębate umieszczane są w metalowych pojemnikach, aby przejść przez piec hartowniczy.

 • System wizyjny

  Nowy projekt otwartego dachu do samochodu wymaga na linii kontroli błędów w druku.

 • Pomiar

  Zautomatyzowany montaż matryc kafelków do detektorów rentgenowskich.

   

 • Narzędzia kwalifikacji

  Ocena niezwykle cienkich powłok okrywających przez zmierzenie ich ugięcia przy niskich różnicach ciśnień w ultraczystym środowisku.

Dostęp do różnego rodzaju specjalistycznej wiedzy

Na nasze zasoby inżynierskie składa się przekonujący zapewniający sukces zespół różnorodnych fachowców i specjalistów. Inżynierów, którzy zdobyli wiedzę podczas realizacji różnorodnych projektów w zakresie różnego rodzaju branż i w zmieniających się zespołach. Specjalistów, którzy każdego dnia swoją gruntowną wiedzę łączą z możliwościami analizy z innej perspektywy. Stanowi to dużą wartość dodaną dla naszych klientów.  Jako specjaliści techniki ruchu i sterowania projektujemy maszyny i instalacje, które są funkcjonalne, niezawodne, bezpieczne i wydajne, a nasze obszary specjalizacji to nowoczesne technologie, robotyka, budowa maszyn i ruchoma infrastruktura. Dzięki tej dywersyfikacji dyscyplin, wiedzy z zakresu różnych branż i doświadczeniu możemy stale pracować nad lepszymi i innowacyjnymi rozwiązaniami, które mogą sprostać coraz wyższym wymaganiom stawianym instalacjom technicznym przez społeczeństwo. W świecie pełnym możliwości technicznych dla naszych klientów sprawiamy, że to co niemożliwe, staje się możliwe.

Rozwój koncepcji

Nasi architekci systemowi ściśle współpracują z klientami w celu opracowania koncepcji „najlepszego dopasowania” do ich wyzwań. Gwarantujemy, że nasze zaawansowane technologicznie rozwiązania w pełni spełniają ich wymagania.

 

Studia wykonalności

Aby zapewnić optymalne rozwiązania, nasi specjaliści w dziedzinie wizji, metrologii, obsługi i przetwarzania przeprowadzają studia wykonalności w celu potwierdzenia opracowanych koncepcji.

 

Inżynieria systemowa

Nasze systemy są projektowane przez multidyscyplinarny zespół inżynierów mechaników, elektryków, oprogramowania i metrologii, z wykorzystaniem najnowszych technologii i standardów branżowych.

 

Realizacja

Nasze systemy są kompletnie zmontowane, uruchomione i dokładnie przetestowane, aby upewnić się, że w pełni spełniają wymagania klienta przed instalacją na miejscu.

 

Zarządzanie projektami

Wszystkie nasze projekty są ustrukturyzowane i zarządzane na wszystkich etapach, aby zapewnić optymalną realizację projektu.

 

Usługa

FMI ImProvia oferuje pełny serwis i konserwację, aby systemy działały optymalnie i nieprzerwanie przez cały cykl życia.