doradztwo

Doradztwo

Chcą Państwo z pewnością wyprzedzać konkurencję. 

W tym celu muszą Państwo szybko i odpowiednio reagować na wyzwania stojące przed przedsiębiorstwem, z którymi są Państwo konfrontowani. Odpowiednia wiedza i doświadczenie pełni tu zasadniczą rolę i może stanowić o różnicy. Proszę zapoznać się z doradztwem FMI ImProvia. Posiadamy potrzebną Państwu specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, certyfikacji, automatyzacji i jakości. Poznajemy Państwa pytania i myślimy o stawianiu kroków z odpowiednim wyprzedzeniem. Aby wspólnie z Państwa zespołem osiągnąć najlepsze wyniki. 

Podnieście Państwo swój proces produkcyjny na wyższy poziom

Redukcja kosztów, poprawa wydajności, zwiększenie produkcji lub wprowadzenie nowych produktów – przedsiębiorstwa produkcyjne mierzą się z wieloma wyzwaniami, aby wyprzedzić konkurencję. Czy i Państwo mierzą się z tymi wyzwaniami? Czy chcą Państwo swoje problemy skonsultować z zespołem specjalistów? Proszę zarejestrować się na indywidualną sesję z naszym panelem ekspertów.

Get wired Stay update .

obszary specjalizacji

 • Automatyzacja produkcji

  Zmieniający się świat i wzrost wagi innowacji technologicznych powodują, że wyprzedzanie konkurencji staje się coraz bardziej skomplikowane. W tym celu muszą Państwo szybko i odpowiednio reagować na wyzwania stojące przed przedsiębiorstwem, z którymi są Państwo konfrontowani. Jako producent przemysłu wytwórczego stają się Państwo silnie zależni od techniki. Technika nie tylko musi działać, ale i odróżniać Państwa od konkurencji. Gdyż osiągają Państwo zysk tam, gdzie mogą szybciej, inteligentniej lub taniej produkować. Odpowiednia wiedza i doświadczenie pełni tu zasadniczą rolę i może stanowić o różnicy.

 • Zarządzanie projektami i inżynierią

  Już od chwili powstania FMI ImProvia aktywnie i z powodzeniem działa na polu zarządzania skomplikowanymi infrastrukturalnymi i przemysłowymi projektami technicznymi.

 • Bezpieczeństwo maszyn CE

  Aby możliwe było zagwarantowanie bezpieczeństwa maszyn i produktów muszą one spełniać wymagania dyrektyw UE. Wszystko koncentruje się wokół zachowania równowagi pomiędzy bezpieczeństwem, techniką i finansami. FMI ImProvia posiada doświadczonych specjalistów wyróżnionych certyfikatem Certified Machinery Safety Expert (CMSE®). Wszyscy posiadają szerokie doświadczenie z systemami mechanicznymi, elektrycznymi, pneumatycznymi i hydraulicznymi oraz automatyką przemysłową. Są ekspertami w zakresie bezpieczeństwa maszyn i oznakowania CE zarówno nowo budowanych, jak i unowocześnianych istniejących maszyn.

 • Zabezpieczenia przed wybuchem i ATEX

  Zagrożenie wybuchem istnieje w każdym otoczeniu, w którym korzysta się z palnych gazów, substancji ciekłych i proszków. Proszek, gaz, mgła lub para zmieszana z tlenem z powietrza może tworzyć atmosferę wybuchową, w której najdrobniejsza iskra może mieć katastrofalne skutki. Aby ograniczyć to zagrożenie podzespoły elektryczne i mechaniczne instalacji w tym otoczeniu muszą spełniać wymagania dyrektywy ATEX.

 • Jakość i bezpieczeństwo

  Organizacje, dla których bardzo ważna jest jakość i bezpieczeństwo osiągają większe zyski niż przedsiębiorstwa, które poświęcają tym zagadnieniom niewiele uwagi. Nie jest to wyssane z palca tylko fakt. Dbałość o jakość i bezpieczeństwo przynosi więcej korzyści: ogranicza awarie, zmniejsza koszty nieobecności i wypadków, obniża koszty z nimi związane, zwiększa produktywność i wyniki oraz gwarantuje ciągłość istnienia organizacji.

 • Zarządzanie wiedzą

  Informacja pozbawiona struktury, nieposiadająca wartości dodanej, prowadzi do irytacji i frustracji. Naszym celem jest optymalizacja informacji i procesów Państwa przedsiębiorstwa przy pomocy rozwiązań „lean” w ramach zarządzania wiedzą. W ten sposób otrzymują Państwo od razu właściwą procedurę, aby bez problemów przeprowadzać konserwację lub usuwać awarie i zapewnić ciągłość działania przedsiębiorstwa. Dzięki zarządzaniu wiedzą aktywnie gromadzą Państwo wiedzę (przedsiębiorstwa) i umiejętności i jednocześnie zwiększają wydajność pracowników.

Przegląd

 • Obecnie nie ma dostępnych przedmiotów.