Tomorrow engineered today

Ekspertyzy

Wierzymy w siłę i wpływ rozwoju technologicznego

Specjaliści techniczni i usługi inżynieryjne

 • Inżynieria elektryczna

  Ciągłość produkcji, mobilność i dostępność zależy od prawidłowego wykonania instalacji elektrotechnicznych. Bez względu na to czy chodzi o linię produkcyjną, infrastrukturę, system drogowy czy stację wysokiego napięcia – energia elektryczna ma największe znaczenie.

 • Inżynieria mechaniczna

  Inżynieria mechaniczna stanowi niezbędne ogniwo w rozwoju produktu, jego innowacji i budowie maszyn. Od systemów transportowych po złożone maszyny produkcyjne – mechanika stanowi podstawę prawidłowego i bezpiecznego działania maszyny. 

 • Automatyka przemysłowa i inżynieria oprogramowania

  Budowa maszyn, układanie instalacji technicznych i integracja systemów to jedno, ale niezawodna i bezpieczna obsługa zależy od odpowiedniego oprogramowania. W skomplikowanych maszynach, liniach produkcyjnych lub projektach infrastrukturalnych takich jak mosty czy śluzy automatyka odgrywa zasadniczą rolę.

Doradztwo

 • Automatyzacja produkcji

  Zmieniający się świat i wzrost wagi innowacji technologicznych powodują, że wyprzedzanie konkurencji staje się coraz bardziej skomplikowane. W tym celu muszą Państwo szybko i odpowiednio reagować na wyzwania stojące przed przedsiębiorstwem, z którymi są Państwo konfrontowani. Jako producent przemysłu wytwórczego stają się Państwo silnie zależni od techniki. Technika nie tylko musi działać, ale i odróżniać Państwa od konkurencji. Gdyż osiągają Państwo zysk tam, gdzie mogą szybciej, inteligentniej lub taniej produkować. Odpowiednia wiedza i doświadczenie pełni tu zasadniczą rolę i może stanowić o różnicy.

 • Zarządzanie projektami i inżynierią

  Już od chwili powstania FMI ImProvia aktywnie i z powodzeniem działa na polu zarządzania skomplikowanymi infrastrukturalnymi i przemysłowymi projektami technicznymi.

 • Bezpieczeństwo maszyn CE

  Aby możliwe było zagwarantowanie bezpieczeństwa maszyn i produktów muszą one spełniać wymagania dyrektyw UE. Wszystko koncentruje się wokół zachowania równowagi pomiędzy bezpieczeństwem, techniką i finansami. FMI ImProvia posiada doświadczonych specjalistów wyróżnionych certyfikatem Certified Machinery Safety Expert (CMSE®). Wszyscy posiadają szerokie doświadczenie z systemami mechanicznymi, elektrycznymi, pneumatycznymi i hydraulicznymi oraz automatyką przemysłową. Są ekspertami w zakresie bezpieczeństwa maszyn i oznakowania CE zarówno nowo budowanych, jak i unowocześnianych istniejących maszyn.

 • Zabezpieczenia przed wybuchem i ATEX

  Zagrożenie wybuchem istnieje w każdym otoczeniu, w którym korzysta się z palnych gazów, substancji ciekłych i proszków. Proszek, gaz, mgła lub para zmieszana z tlenem z powietrza może tworzyć atmosferę wybuchową, w której najdrobniejsza iskra może mieć katastrofalne skutki. Aby ograniczyć to zagrożenie podzespoły elektryczne i mechaniczne instalacji w tym otoczeniu muszą spełniać wymagania dyrektywy ATEX.

 • Jakość i bezpieczeństwo

  Organizacje, dla których bardzo ważna jest jakość i bezpieczeństwo osiągają większe zyski niż przedsiębiorstwa, które poświęcają tym zagadnieniom niewiele uwagi. Nie jest to wyssane z palca tylko fakt. Dbałość o jakość i bezpieczeństwo przynosi więcej korzyści: ogranicza awarie, zmniejsza koszty nieobecności i wypadków, obniża koszty z nimi związane, zwiększa produktywność i wyniki oraz gwarantuje ciągłość istnienia organizacji.

 • Zarządzanie wiedzą

  Informacja pozbawiona struktury, nieposiadająca wartości dodanej, prowadzi do irytacji i frustracji. Naszym celem jest optymalizacja informacji i procesów Państwa przedsiębiorstwa przy pomocy rozwiązań „lean” w ramach zarządzania wiedzą. W ten sposób otrzymują Państwo od razu właściwą procedurę, aby bez problemów przeprowadzać konserwację lub usuwać awarie i zapewnić ciągłość działania przedsiębiorstwa. Dzięki zarządzaniu wiedzą aktywnie gromadzą Państwo wiedzę (przedsiębiorstwa) i umiejętności i jednocześnie zwiększają wydajność pracowników.

Budowa maszyn

 • Przenoszenie zrobotyzowane

  Toczone i frezowane wałki zębate umieszczane są w metalowych pojemnikach, aby przejść przez piec hartowniczy.

 • Pomiar

  Zautomatyzowany montaż matryc kafelków do detektorów rentgenowskich.