Ekspertyzy

Wysoka jakość montażu

Przy przejściu z produkcji ręcznej na produkcję w pełni zautomatyzowaną klient zwrócił się o opracowanie rozwiązań do montażu i walidacji produkcji przepływomierzy przemysłowych.

Customer challenge

Klient: KROHNE Altometer Dordrecht

Klient produkuje różne rodzaje oprzyrządowania procesowego. W celu budowy nowego rodzaju przepływomierza chciał dysponować w pełni zautomatyzowanym rozwiązaniem. Jednym z wyzwań tego procesu była bardzo ograniczona powierzchnia podłogi w połączeniu z dużą liczbą różnych etapów procesu i dużym zróżnicowaniem produktów.

Nasze kompetencje i specjalistyczna wiedza

  • Identyfikowalność produktów
  • Lutowanie
  • Kleje
  • Spawanie laserowe
  • Montaż produktu
  • W pełni zautomatyzowane stacje testowe do pomiaru ciśnienia, przepływu, temperatury i impedancji.

Nasze rozwiązanie

Zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy w pełni zautomatyzowaną stację służącą do montażu nowego produktu klienta. Podczas tego procesu pomogliśmy klientowi tak zaprojektować produkt, aby nadawał się do zautomatyzowanego montażu. Wykonana cela posiada dużą liczbę możliwości montażowych. Niektórymi z tych funkcji są: lutowanie, prasowanie, spawanie laserowe, gięcie i klejenie. Każdy wykończony produkt jest testowany w zintegrowanej znajdującej się na końcu linii stacji kontroli, w której pod wysokim ciśnieniem sprawdzane są elektryczne połączenia i wiele innych parametrów. System ten może produkować cztery różne rodzaje produktów.

Doprowadzaniem i odprowadzaniem produktów z maszyny zajmują się w wydzielonej strefie bezpieczeństwa przy pomocy szuflad operatorzy bez powodowania przerw w działaniu maszyny. Podczas procesu montażu dochodzi do zapisania wszystkich danych procesu, aby zagwarantować pełną identyfikowalność produktu.

Inne kompetencje, z których korzysta to rozwiązanie

  • Robotyzacja obróbki (m.in. elastyczne przewody elektryczne)
  • Systemy montażowe wysokiej precyzji
  • Przetwarzanie obrazów

Lift my career.