Ekspertyzy

Odpowiednie systemy przenoszenia

Wyzwaniem w tym projekcie jest podniesienie produktywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produktu w precyzyjnym środowisku produkcji 24/7.

Customer challenge

Klient: Philips Consumer Lifestyle Drachten

Nasze kompetencje i specjalistyczna wiedza

  • Dynamiczne pozycjonowanie o wysokiej precyzji
  • Produkcja 24/7
  • EDM

Nasze rozwiązanie

Wspólnie z naszym klientem przeprowadziliśmy ewaluację wymagań procesu i możliwości zarządzania nim. W oparciu o nie zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy celę technologiczną, która umożliwiła bardzo dokładne obrabianie produktu. Transportowany produkt dociera do kilku stacji roboczych, w których odczytaniu podlega kolejno kod identyfikacyjny. Dochodzi do wyśrodkowania produktów, ich obróbki, czyszczenia i kontroli. Niektóre z tych stacji roboczych działają w linii w celu zwiększenia wydajności.

W uzupełnieniu do stacji roboczych zbudowaliśmy pół-liniową stację pomiarową, która mierzy produkty z cel produkcyjnych. Cela ta dokonuje pomiaru wielu parametrów, m.in. dokładności kształtu z precyzją do mniej niż jednego mikrometra.

Inne kompetencje, z których korzysta to rozwiązanie

  • Robotyzacja obróbki
  • Systemy montażowe wysokiej precyzji
  • Dokładne systemy obróbki
  • Przetwarzanie obrazów

Lift my career.