Ekspertyzy

Zabezpieczenia przed wybuchem i ATEX

Zagrożenie wybuchem istnieje w każdym otoczeniu, w którym korzysta się z palnych gazów, substancji ciekłych i proszków. Proszek, gaz, mgła lub para zmieszana z tlenem z powietrza może tworzyć atmosferę wybuchową, w której najdrobniejsza iskra może mieć katastrofalne skutki. Aby ograniczyć to zagrożenie podzespoły elektryczne i mechaniczne instalacji w tym otoczeniu muszą spełniać wymagania dyrektywy ATEX.

Nasi specjaliści z zakresu ATEX służą doradztwem w zakresie projektowania instalacji w strefach zagrożonych wybuchem i zapewniają certyfikację podzespołów ATEX do korzystania w tych strefach. Osiągają to zapoznając się z wymaganiami i przepisami i projektując oraz certyfikując odpowiednie podzespoły zgodnie z normą ATEX.