Usługi inżynieryjne

Usługi inżynieryjne

Technika jest w ciągłym ruchu. 

Wolą Państwo koncentrować się przede wszystkim na badaniach i rozwoju oraz rozwoju produktu? Chcą Państwo poradzić sobie ze szczytami w dynamice projektu w chwilach, gdy jest to najbardziej potrzebne lub brakuje Państwu określonej wiedzy, by móc kontynuować projekt? Posiadając wielodyscyplinarną, specjalistyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie FMI ImProvia jest partnerem strategicznym i elastycznym w inżynierii całych projektów, inżynierii produkcji lub w przypadku potrzeb w zakresie wiedzy i zasobów. Zwiększając możliwości Państwa organizacji nasze zespoły inżynierów sprawiają, że Państwa rozwój staje się możliwy.

Specjalistyczna wiedza inżynierska, która stanowi o różnicy

Aby wyprzedzać konkurencję muszą Państwo szybko reagować na zmiany na rynku. Wymaga to elastyczności, zwinności i innowacyjności. Strategiczny i elastyczny partner może w zakresie inżynierii całych projektów, inżynierii produkcji oraz potrzeb na wiedzę i zasoby stanowić o różnicy. Posiadając wielodyscyplinarną, specjalistyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie FMI ImProvia stanowi wzmocnienie Państwa organizacji, a nasi inżynierowie umożliwiają Państwu rozwój. Bez względu na to, czy chodzi o proces inżynieryjny jednego z naszych oddziałów (in-house), u Państwa na miejscu (on-site) lub rozwiązanie farm-out – nasi eksperci zapewniają Państwu ekstatyczność zasobów, wiedzy, skali i siły.

Doświadczeni i posiadający wiedzę inżynierowie

Nasi inżynierowie żyją techniką, angażują się w sukcesy naszych klientów i od lat dostarczają rozwiązania dzięki wykorzystaniu i integracji najnowszych technologii. Nasz zespół profesjonalnych inżynierów pracuje bardzo starannie podchodząc w strukturalny sposób do projektów przy zastosowaniu sprawdzonego procesu, dzięki czemu dostarcza powtarzalną jakość. Stoimy ramię w ramię z naszymi klientami w elastyczny i wydajny sposób od pomysłu do  końcowego uruchomienia. Tam, gdzie to potrzebne, nasi inżynierowie pracują zgodnie z Państwa własnym systemem jakości.

Zapaleńcy, skupieni na wyniku

Nasze założenie to przekonanie, że technika nie tylko musi działać, ale również odróżniać od konkurencji. Aby to odróżnienie było możliwe, potrzebni są nasi inżynierowie, którzy są zapaleńcami i skupiają się na wyniku, którego Państwo potrzebują. Zapewniamy naszym inżynierom miejsce na scenie ich specjalizacji i sprawiamy, że technika jest atrakcyjna. W ten sposób osiągamy sukcesy, które mają wpływ na społeczeństwo, a nasi klienci są w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości. Przecież jutro budujemy dziś.

Dostęp do różnego rodzaju specjalistycznej wiedzy

Na nasze zasoby inżynierskie składa się przekonujący zapewniający sukces zespół różnorodnych fachowców i specjalistów. Inżynierów, którzy zdobyli wiedzę podczas realizacji różnorodnych projektów w zakresie różnego rodzaju branż i w zmieniających się zespołach. Specjalistów, którzy każdego dnia swoją gruntowną wiedzę łączą z możliwościami analizy z innej perspektywy. Stanowi to dużą wartość dodaną dla naszych klientów.  Jako specjaliści techniki ruchu i sterowania projektujemy maszyny i instalacje, które są funkcjonalne, niezawodne, bezpieczne i wydajne, a nasze obszary specjalizacji to nowoczesne technologie, robotyka, budowa maszyn i ruchoma infrastruktura. Dzięki tej dywersyfikacji dyscyplin, wiedzy z zakresu różnych branż i doświadczeniu możemy stale pracować nad lepszymi i innowacyjnymi rozwiązaniami, które mogą sprostać coraz wyższym wymaganiom stawianym instalacjom technicznym przez społeczeństwo. W świecie pełnym możliwości technicznych dla naszych klientów sprawiamy, że to co niemożliwe, staje się możliwe.

Przegląd

  • Przemysł

    We współczesnym społeczeństwie innowacyjna technologia oferuje rozwiązania każdego problemu w każdym sektorze. 

  • Energia

    Aby zredukować emisję CO2 i stworzyć bardziej zrównoważoną sieć energetyczną opracowywane są nowe źródła energii.

  • Woda

    Nowoczesne gospodarka wodna wymaga zaawansowanych technologii i zrównoważonej strategii.