Tomorrow engineered today

Over FMI ImProvia.

Technologie is wat al honderden jaren zorgt voor ontwikkeling, groei en stabiliteit van onze maatschappij. Om toekomstbestendig te blijven ben je, zowel in de publieke als de private sector, sterk afhankelijk van techniek. Want daar waar sneller, slimmer, goedkoper of toekomstbestendiger wordt gewerkt, zit de winst.

Wij zijn FMI ImProvia. Als multidisciplinair technisch dienstverlener, richten wij ons op de volledige waardeketen. Van consultancy, engineering en realisatie tot en met beheer en service van tools, modules, installaties en complete machines. Dit doen we voor de Hightech industrie, de energiesector en de inframarkt.

Wij kijken verder dan waar opdrachtgevers om vragen. Want alleen dan kunnen we technologie zo intelligent mogelijk inzetten en oplossingen bedenken die business naar grote hoogten kunnen stuwen. Hiervoor zijn mensen nodig die processen doorzien en begrijpen waar kansen liggen voor verbetering. Engineers die bestaande en nieuwe technieken kennen en deze slim weten te implementeren.

Bij FMI ImProvia geloven wij in de kracht van technische ontwikkelingen, hun makers en de impact die techniek heeft op de wereld. Ingenieuze ideeën die we omzetten naar een technische duurzame oplossing waarmee je de toekomst tegemoet kunt. Want de toekomst, die bouwen we vandaag.

Kwaliteit & veiligheid

In ons werk draait alles om kwaliteit én vertrouwen. Dat begrijpen wij bij FMI ImProvia als geen ander. Wij zorgen dat die kwaliteit hoog blijft door onze mensen regelmatig te trainen en bij te praten over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.

FMI ImProvia is in bezit van de volgende certificeringen:

    

MVO beleid

FMI ImProvia is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij draagt en streeft daarom naar een gezonde balans tussen mensen, planeet en winst in al onze projecten. Hiervoor heeft FMI ImProvia een MVO beleid dat we als één team uitvoeren en uitdragen.

Technologie mogelijk maken. Dat is onze drijfveer.

Techniek moet je beleven. Daarom bieden wij techneuten een podium voor hun expertise en maken we techniek aantrekkelijk. Want wat is er mooier dan het inzetten van technologie met impact? 

  • Wij kijken verder dan de vraag van de opdrachtgever

  • Wij zien de kracht van technologische ontwikkelingen

  • Wij zijn altijd innovatief, dankzij een originele en andere kijk

  • Wij maken succes mogelijk

  • Wij zijn gedreven door techniek en gericht op vooruitgang

Snellere adoptie van Smart Maintenance Enabled Business

FMI ImProvia neemt deel aan Fieldlab SAMEN.

Doelstelling fieldlab SAMEN

De doelstelling van fieldlab SAMEN is om de adoptie van Smart Maintenance Enabled Business te versnellen en te vergroten door gezamenlijk oplossingen, in de vorm van kennisproducten, te ontwikkelen, te valideren en beschikbaar te stellen aan de markt.
Feitelijk proberen we gezamenlijk de drempels te slechten die organisaties ervaren bij het effectiever en sneller adopteren van de mogelijkheden van smart maintenance en de daaraan gekoppelde kansen voor nieuwe businessmodellen. 

Aanpak

In de eerste fase worden de ervaren drempels geïdentificeerd en worden gezamenlijke hulpmiddelen en oplossingen ontwikkeld in verschillende communities of practice gericht op deelthema’s. De kennisproducten die daarmee ontwikkeld worden, worden vervolgens in de praktijk getoetst, gebruikt en gevalideerd binnen Living Labs (pilotomgevingen binnen de industrie). Dit met hulp en onder toeziend oog van een aantal ‘wetenschappelijke gewetens’. Tot slot worden de gevalideerde (en mogelijk verbeterde versie van de) kennisproducten gedeeld met de industrie door het inrichten van een WCM-loket. Voor meer informatie klik hier

Virtual & Augmented Reality and Artificial Intelligence for Industrial Applications

FMI ImProvia neemt deel aan Fieldlab VIA APPIA.

Doelstelling fieldlab VIA APPIA

De doelstelling van fieldlab VIA APPIA is om toepassingen van AI en VR/AR binnen een maintenance & service context te industrialiseren door de gezamenlijke krachten, kennis en ervaringen van projectdeelnemers te bundelen, gezamenlijk te analyseren waar de beste kansen liggen en te bepalen hoe het beste kan worden gekomen tot waardevolle industriële toepassingen.
De denkbeeldige VIA APPIA wordt gezamenlijk afgelegd, waarbij onderweg de ‘dataveredelingsketen’ wordt aangegrepen om of AI dan wel VR/AR toepassingen in te bedden binnen operationele organisaties en processen.
Vraagstukken die daarbij spelen betreffen o.a. de inzet van deze technologieën in de fysieke industriële omgevingen, robuustheid van toepassingen die nodig is om operationeel in te kunnen zetten in het kader van ‘decision making’ en grootschalige knowlegde capturing en overdracht tegen de achtergrond van de vergrijzing en het remote werken ook na de COVID-19 pandemie.

Aanpak

In de eerste fase zullen toepassingen worden ontwikkeld d.m.v. communities of practice vanuit gezamenlijke inzichten. De kennisproducten die daarmee ontwikkeld worden, moeten vervolgens worden geïmplementeerd en gevalideerd binnen Living Labs (pilot omgevingen binnen de industrie). Tot slot worden de lessons learned gedeeld met de industrie door het inrichten van een WCM loket. Voor meer informatie klik hier