Robin de Theije

Menswaardig in een lastige tijd

De kracht van een waardevolle wisselwerking. Hoe dat uitpakt, weet Robin als geen ander. Zijn vrouw was de afgelopen jaren ernstig ziek, en overleed vorig jaar. ‘Daardoor heb ik gemerkt hoe anderen er ook voor mij zijn. FMI ImProvia en Rijkswaterstaat gingen heel menswaardig om met mijn situatie. En lieten me weten het werk los te laten, en pas terug te komen wanneer dat me dat weer lukte. Voor mij is ook dát waar teamwerk voor staat. Ik vond het in elk geval bijzonder om te ervaren.’

Projecten vormgeven en begeleiden, laat dát maar over aan Robin de Theije (49). Hij is namens ons bedrijf technisch adviseur bij Rijkswaterstaat, wat hem prima ligt. ‘Waar nodig kan ik de boel flink aanjagen.’

Smeerolie binnen een organisatie. Het klinkt misschien wat vreemd, beseft Robin de Theije. Maar toch, zo klinkt het met een lach, uiteindelijk is dat wél waar hij als technisch adviseur voor zorgt. ‘Processen moeten soepel doorlopen, zodat een organisatie altijd keuzes heeft en verder kan. Aan mij om dat te faciliteren – en dat bevalt me uitstekend. Ik overleg veel, zoek de dialoog en begeleid partijen zodanig, dat dit zorgt voor de juiste keuzes op het juiste moment. Zo ontstaat er vertrouwen tussen alle betrokkenen. En daarmee de benodigde rust, wat onmisbaar is voor elk project. Echt, dit is fantastisch werk. Het past me als een jas.’

Beschermen tegen de stormvloed

Robin werkt ruim 25 jaar in de industriële automatisering. In 2010 kwam hij bij FMI ImProvia, waarna hij aan de slag ging voor vooral Rijkswaterstaat. Zo ook in Zeeland, waar Robin momenteel werkt bij de Oosterscheldekering. Die moet het achterliggende land beschermen tegen hoogwater en elk winterseizoen feilloos werken. Renovatie en onderhoud zijn daarom onmisbaar, met projecten waar Robin namens ons bedrijf aan bijdraagt. ‘Voor de contractvorming voor aanbesteding ben ik verantwoordelijk voor de technische inhoud van het contract. Tijdens de aanbestedingsfase verzorg ik schouwrondes en dialoogsessies en houd ik contact met de markt. En na de gunning begeleid ik op inhoud, uiteraard samen met collega-adviseurs van de andere uitvoerende disciplines.’

Weten waar de kennis is

Teamwerk dus, waarbij Robin nauw samenwerkt met een contractadviseur. Die zorgt voor het procesdeel van het contract, zodat duidelijk is hoe dat wordt uitgevoerd en nageleefd. De technische invulling ervan is aan Robin, die zijn werk even veelzijdig als uitdagend noemt. ‘De onderhoudsopgave voor Rijkswaterstaat is enorm, er is veel te doen. Vandaar dat ik vaak samenwerk met allerlei specialisten, voor bijvoorbeeld bouwkundige expertise. Zelf heb ik die kennis niet. Maar dat is niet erg, het gaat erom dat je weet waar je die kunt vinden. En zo het project op gang houdt.’

Werk zelf invullen
Juist dat laatste is cruciaal, benadrukt Robin. ‘Het is belangrijk dat we de planning halen, de druk is groot. Dus vraagt dat van mij dat ik duidelijk ben. Dat ik partijen tijdig informeer en waar nodig de boel aanjaag, wat zekerheid biedt voor mijn opdrachtgever. Dat is leuk om te doen, zéker met de vrijheid vanuit FMI ImProvia. Daar weten ze hoe ruim mijn ervaring is, waardoor ik mijn werk kan invullen zoals ik dat zelf denk het beste te doen. Wil je iets, en er écht voor gaan? Dan krijg je daarvoor alle kansen.’