FMI ImProvia sluit zich aan bij WCM Fieldlab SAMEN

WCM Fieldlab SAMEN (SmArt Maintenance Enabled busiNess) richt zich op het versterken van het innovatiesysteem door óók in te zetten op sociale innovatie. Uit onderzoek blijkt immers dat het overgrote deel van de bedrijven nog moeilijk de impact van Smart Industry op de bedrijfseconomische resultaten kan doorgronden, laat staan dat daadwerkelijke vernieuwing met succes wordt doorgevoerd. Smart Industry staat bij bijna alle ondernemers in de maak- en procesindustrie wel op de strategische agenda, maar bedrijven blijken onafhankelijk basismateriaal te missen voor een goed vertrekpunt bij de invoering van technologieën voor Smart Maintenance. Waar veel Fieldlabs zich richten op technologische ontwikkeling, legt Fieldlab SAMEN de link tussen technische en sociale innovatie. Waar technische innovatie meer gaat over nieuwe kenniscreatie, gaat sociale innovatie over het herkennen, verwerven, integreren en toepassen van deze nieuwe kennis. Onmisbaar voor het slagen van innovaties!

FMI ImProvia

Om toekomstbestendig te blijven, moeten we slimmer, veiliger en duurzamer werken. Bij FMI ImProvia geloven we dat de kracht en impact van technologische ontwikkelingen dit mogelijk maakt. Want als we vandaag investeren in de techniek van morgen, zorgt dat voor winst en continuïteit.

Vanuit deze overtuiging geven onze mensen dagelijks invulling aan capaciteits- en oplossingsbehoeften van onze klanten in de High Tech industrie, de energiesector en de inframarkt. We richten ons hierbij als multidisciplinair technisch dienstverlener op een breed dienstenpakket. Van consultancy en engineering tot en met het leveren en onderhouden van tools, modules, installaties en machines.

Participatie in het fieldlab

Robin Keizer, directeur Smart Industry Solutions binnen FMI ImProvia en één van de deelnemers vanuit FMI ImProvia aan het Fieldlab SAMEN vertelt: “Wij bieden techneuten een podium voor hun expertise. Want alleen dan kunnen we technologie zo intelligent mogelijk inzetten en de praktische, integrale oplossing leveren waarmee onze klanten de toekomst tegemoet kunnen. Want de toekomst creëren we vandaag.

En dit is waar we dan ook aansluiting vinden bij het Fieldlab SAMEN. Voor het welslagen van ons werk draait het niet enkel en alleen om de techniek. Techniek groeit immers niet in een potje, maar is iets dat uit mensenhanden voortkomt. Het gaat om het hebben van de nodige kennis én om het vermogen om deze kennis in te zetten en een ontwerp te operationaliseren. Daar zijn mensen voor nodig die processen doorzien, begrijpen waar kansen liggen voor verbetering en de klant kunnen meenemen in het proces. Engineers die bestaande en nieuwe technieken, zoals Artificial Intelligence, kennen en deze slim weten te implementeren, bijvoorbeeld ten behoeve van Predictive Maintenance.

We kunnen techniek dus niet los zien van de mens, net als technische innovatie niet zonder sociale innovatie kan. Onze jarenlange kennis en ervaring op dit gebied zetten we dan ook graag in binnen het fieldlab SAMEN.”