Sustainability is een voorwaarde voor succes en toekomstbestendigheid van de maakindustrie

Duurzaamheid is sinds jaar en dag een veelbesproken onderwerp. Duurzaamheid gaat om het in balans houden van mens, milieu en economie. Op deze manier zorgen we ervoor dat de aarde niet uitgeput raakt en ook op langere termijn leefbaar blijft. Duurzaamheid werd geruime tijd als containerbegrip in strategische agenda’s gezet voor positieve exposure. Noodzakelijkwijs vindt er een verschuiving plaats in het standpunt dat bedrijven innemen ten opzichte van duurzaam ondernemen. Het is een wereldwijde trend dat verduurzaming steeds concreter wordt binnen onze samenleving, en daarmee ook binnen de muren van bedrijven.

Wat is het belang van duurzame productie?

Steeds meer bedrijven erkennen de noodzaak van duurzaam produceren. Op duurzame wijze produceren betekent de effecten op het milieu minimaliseren. Het verduurzamen van de waardeketen lijkt meer en meer een voorwaarde om concurrerend te blijven. Volgens de leidende opinie verliezen bedrijven die fysieke producten leveren met grote negatieve externaliteiten op termijn zelfs hun license to operate. Bedrijven die niet meebewegen komen op middellange termijn buitenspel te staan. Het verduurzamen van productieprocessen is een voorwaarde geworden voor succes en toekomstbestendigheid van de maakindustrie in Nederland.

Waarom nu investeren in sustainability?

Er zijn verschillende redenen waarom investeren in het verduurzamen van productiesystemen een goed idee is. Met name om de concurrent voor te zijn en uw business niet buitenspel te zetten. De noodzaak is hoog. Hieronder een 5-tal redenen waarom we juist nu moeten investeren in duurzame productie:

 • Wetgeving wordt strenger
  Wetgeving dwingt bedrijven ertoe om bestaande processen te herzien en verduurzamen. Deze regels komen voort uit de Europese Green Deal met een streven naar een klimaatneutraal Europa in 2050. Bedrijven worden verplicht te rapporteren over de genomen stappen en de impact daarvan om greenwashing te voorkomen.
 • De consument vereist het
  De consument wordt groener en kritischer. Duurzame producten zijn een vereiste. Het aandeel consumenten dat bereid is extra te betalen voor duurzame producten neemt ieder jaar toe.
 • Investeerder vereisen het
  Duurzame en circulaire methoden en producten worden vaker een verkoopargument of zelfs een voorwaarde om zaken te doen. Overheden en non-profitorganisaties hanteren steeds vaker circulaire inkoopeisen.
 • Klimaatstreepjescode geeft noodzaak aan
  De klimaatstreepjescode brengt de noodzaak van verduurzaming nogmaals in beeld. De kleur van de streepjes toont de gemiddelde temperatuur van dat jaar. De streepjescode wordt steeds roder. De opwarming van de aarde vindt plaats en daar ondervinden we negatieve gevolgen van. Risico’s kunnen uitblijven indien er nu actie wordt ondernomen.
 • Earth Overshoot Day voorkomen
  Earth Overshoot Day valt ieder jaar steeds eerder, en dat is zorgelijk. Vanaf deze dag hebben we net zoveel grondstoffen gebruikt als de Aarde in een heel jaar kan regenereren. Het verduurzamen van ons voedselpatroon- en systemen is de enige manier om de gevolgen van de ecologische overshoot tegen te gaan.

Wat levert duurzame productie op?  

Het inzetten van technologie draagt bij aan een duurzaam productiesysteem. FMI ImProvia verduurzaamt productiesystemen by enabling technology. Hierbij leggen we de focus op het verlagen van de footprint en het verhogen van de efficiency en output. We doen dit onder andere door:

 • Het verwijderen van onnodige productiestappen omdat het gebruik van nieuwere technologieën een eenvoudiger productieproces mogelijk maakt.
 • Het reguleren van energievragen, reduceren van productieafval en grondstoffen door toepassing van data driven automatisering. 
 • Het verzamelen van performance  data en het verbeteren  van de utilisatie. 
 • Het toepassen van moderne technieken , zoals Artificial Intelligence of het gebruik van Big Data voor smart maintenance. 

Kortom: het biedt kansen voor uw bedrijf als u het productiesysteem sneller en slimmer aanpast dan de concurrent. Wilt u ook weten hoe duurzaamheid een rol kan spelen in het productieproces van uw business? Doe de QuickScan of neem direct contact op voor een volledige analyse.