Ekspertyzy

Pomiar

Zautomatyzowany montaż matryc kafelków do detektorów rentgenowskich.

 

Customer challenge

Klient: Teledyne Eindhoven

Nowoczesne cyfrowe detektory rentgenowskie wymagają dużego pola widzenia o minimalnym optycznym zniekształceniu. Ponieważ nie można w tak dużych formatach wyprodukować chipów optycznych, rozwiązaniem jest klejenie rzędów kafelków w matrycy montażowej. Aby uzyskać dokładny obraz należy połączyć również różne inne podzespoły i skleić je ze sobą. Biorąc pod uwagę, że zniekształcenia optyczne mogą doprowadzać do błędnej diagnozy, należy do minimum ograniczyć wszelkie możliwe deformacje.

Nasze kompetencje i specjalistyczna wiedza

 • Elastyczne interfejsy maszyny i procesu
 • Bardzo dokładne systemy obróbki
 • Integracja ludzi i automatyki
 • Zrobotyzowane procesy klejenia
   

Nasze rozwiązanie

Wymyśliliśmy, zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy rozwiązanie służące zautomatyzowanemu montażowi detektorów rentgenowskich. Wspólnie z naszym klientem przeprowadziliśmy gruntowną ewaluację wymagań procesu, potrzebnej elastyczności i interakcji z operatorem. Na podstawie wymagań zaprojektowaliśmy rozwiązanie kompatybilne z klasą czystości ISO 5 w celu montażu matryc kafelkowych. W tym rozwiązaniu w pełni automatycznie kafelki są dostarczane, wyrównywane i klejone z dokładnością do kilku mikrometrów.

Druga stacja montuje spiętrzone kafelki w produkt końcowy. Etap ten zawiera zrobotyzowaną stację rozkładania i hartowania z zaawansowanymi funkcjami sterowania i kontroli. Montaż wymaga szeregu interakcji od operatora związanych z kontrolą procesu i produktu, różne etapy procesu poddawane są pomiarom kontrolnym na linii i wszystkie dane są zapisywane, aby gwarantować pełną identyfikację produktu.

Nasze elastyczne rozwiązanie zapewnia klientowi pełną kontrolę wszystkich parametrów procesu w systemie opartym na recepturach. Umożliwia to szybkie przestawianie się na różne linie produktów i elastyczność w procesie produkcyjnym bez konieczności wprowadzania zmian w złożonych systemach i sprzęcie. 

Inne kompetencje, z których korzysta to rozwiązanie

 • Robotyzacja obróbki
 • Systemy montażowe wysokiej precyzji
 • Dokładne systemy obróbki
 • Przetwarzanie obrazów
 • Zaprojektowanie i budowa środowiska klasy czystości ISO 5.

Lift my career.