Expertise

Explosieveiligheid & ATEX.

Explosiegevaar kan zich in alle omgevingen voordoen waar brandbare gassen, vloeistoffen of poeders worden gebruikt. Een poeder, gas, nevel of damp kan - gemengd met zuurstof uit de lucht - een explosieve atmosfeer vormen, waarbij het kleinste vonkje desastreuze gevolgen kan hebben. Om dit gevaar in te perken moeten de elektrische én mechanische componenten van de installaties in deze omgevingen voldoen aan de ATEX-richtlijn.

Onze ATEX-specialisten kunnen adviseren over het ontwerp van installaties in explosiegevaarlijke zones, of certificering van ATEX-componenten voor gebruik in deze zones verzorgen. Dat doen ze door de vraag- en wetgeving helder te krijgen en de juiste componenten conform de ATEX-norm te ontwerpen en certificeren.

Lift my career.