Samen maken we uw productie- systeem slimmer, veiliger en duurzamer.

Intelligente producten en diensten voor een winstgevende en toekomstbestendige productie

Smart Industry Solutions levert intelligente oplossingen voor bedrijven in de maakindustrie om hun productiesystemen slimmer, veiliger en duurzamer te maken. Geen lijvige rapporten, maar praktische, integrale verbeteringen die wij samen met onze klanten bedenken, ontwerpen én implementeren. Zo maken wij onze klanten toekomstbestendig, want de toekomst creëren we vandaag.

Het belang van risicomanagement in productieprocessen

FMI ImProvia helpt productiebedrijven slimmer, veiliger en duurzamer produceren. Daar worden we elke dag beter in. Dat komt omdat we risico’s identificeren en kwantificeren en maatregelen opstellen om deze risico’s te mitigeren. Het is een onderdeel in onze organisatie wat continu in proces is. Goed risicomanagement leidt tot verbeterde en beheerste processen.  

Productiesystemen van nu horen slim, maar óók duurzaam te zijn

De toekomst van de maakindustrie hangt af van de keuzes die nu worden gemaakt en geïntegreerd op het gebied van duurzaamheid. En laat duurzaamheid nu één van de grootste succesfactoren zijn in de industrie. Samen met digitalisering. Want deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In dit artikel lichten we het belang van een integrale aanpak toe voor de transitie naar een circulaire economie, waar ook uw bedrijf onderdeel van uitmaakt.

Sustainability is een voorwaarde voor succes en toekomstbestendigheid van de maakindustrie

Duurzaamheid is sinds jaar en dag een veelbesproken onderwerp. Duurzaamheid gaat om het in balans houden van mens, milieu en economie. Op deze manier zorgen we ervoor dat de aarde niet uitgeput raakt en ook op langere termijn leefbaar blijft. Duurzaamheid werd geruime tijd als containerbegrip in strategische agenda’s gezet voor positieve exposure. Noodzakelijkwijs vindt er een verschuiving plaats in het standpunt dat bedrijven innemen ten opzichte van duurzaam ondernemen. Het is een wereldwijde trend dat verduurzaming steeds concreter wordt binnen onze samenleving, en daarmee ook binnen de muren van bedrijven.

Focus op smart, safe en sustainable

FMI ImProvia Smart Industry Solutions helpt de maakindustrie in Nederland toekomstbestendig te worden door productiesystemen slimmer, veiliger en duurzamer te maken. Voor deze focus doet de business unit een beroep op het brede palet aan hardware- en softwarecompetenties binnen FMI ImProvia Groep en bij partnerbedrijven. “Het is en-en-en, het gaat om de samenhang tussen de drie thema’s.”

Onze diensten

 • Productie Automatisering

  De veranderende wereld en het toenemende belang van technologische innovaties maken het steeds complexer om de concurrentie een stap voor te blijven. Hiervoor moet u snel en adequaat omgaan met de bedrijfsuitdagingen waarmee u wordt geconfronteerd. Als producent in de maakindustrie ben je hierbij sterk afhankelijk van techniek. Techniek moet niet alleen werken, het moet je onderscheiden van je concurrent. Want daar waar je sneller, slimmer of goedkoper kunt produceren, zit de winst. De juiste kennis en ervaring is hierbij cruciaal en kan het verschil maken.

 • Project & Engineering Management

  Al vanaf de oprichting is FMI ImProvia actief in het succesvol managen van complexe technische projecten in de infra en industrie.

 • Machineveiligheid CE

  Om de veiligheid van machines en producten te waarborgen moeten deze voldoen aan de EU-richtlijnen. Alles draait daarbij om de balans tussen veiligheid, techniek en budget. FMI ImProvia heeft ervaren specialisten die het certificaat Certified Machinery Safety Expert (CMSE®) hebben behaald. Allemaal hebben ze ruime ervaring met mechanische, elektrische, pneumatische en hydraulische systemen en industriële automatisering. Ze zijn experts zijn op het gebied van machineveiligheid en CE-markering voor zowel nieuwbouw als upgrading en aanpassing van bestaande machines.

 • Explosieveiligheid & ATEX

  Explosiegevaar kan zich in alle omgevingen voordoen waar brandbare gassen, vloeistoffen of poeders worden gebruikt. Een poeder, gas, nevel of damp kan - gemengd met zuurstof uit de lucht - een explosieve atmosfeer vormen, waarbij het kleinste vonkje desastreuze gevolgen kan hebben. Om dit gevaar in te perken moeten de elektrische én mechanische componenten van de installaties in deze omgevingen voldoen aan de ATEX-richtlijn.

 • Kwaliteit & Veiligheid

  Organisaties die kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel hebben staan realiseren hogere rendementen dan bedrijven die hier geen tot weinig aandacht aan besteden. Dit is geen fabeltje, maar een feit. Zorg voor kwaliteit en veiligheid biedt nog meer voordelen: het beperkt (ver)storingen, faalkosten en ongevallen, het verlaagt de kosten die daarmee gepaard gaan, het verhoogt de productiviteit en resultaat en het waarborgt de continuïteit van uw organisatie.

 • Kennismanagement

  Ongestructureerde informatie zonder toegevoegde waarde leidt tot ergernissen en frustraties. Ons doel is uw bedrijfsinformatie en -processen te optimaliseren met ‘Lean’ oplossingen, door middel van kennismanagement. Zo heeft u direct de juiste procedure bij de hand om probleemloos onderhoud uit te voeren of storingen op te lossen levert continuïteit van de bedrijfsvoering op. Met behulp van kennismanagement bouwt u actief aan (bedrijfs)kennis en vaardigheden en dus ook aan de prestaties van medewerkers.

Project in de kijker

Live
technology.