Expertise

Data Driven Automation

Om toekomstbestendig te blijven, moeten we slimmer, veiliger en duurzamer werken. Wij gebruiken geavanceerde technologieën zoals Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Cloud computing en Big Data Analyse om industriële processen en systemen te optimaliseren. Want daar waar we vandaag investeren in de techniek van morgen, zit winst en continuïteit. Met onze domeinkennis en technologische know-how leveren wij intelligente oplossingen waarmee bedrijven hun efficiëntie kunnen verhogen, kosten kunnen verlagen en kwaliteit kunnen verbeteren. 

Visie

Het zijn dynamische en pittige tijden voor industriële bedrijven om winstgevend en toekomstbestendig te blijven. Hierdoor moeten we slimmer, veiliger en duurzamer werken. Smart Industry Solutions gelooft dat de kracht en impact van technologische ontwikkelingen dit mogelijk maakt. Wij werken vanuit de overtuiging dat de ontwikkeling en toepassing van moderne en geavanceerde technologieën zoals Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Cloud computing en Big Data Analyse leidt tot nieuwe mogelijkheden voor bedrijven om hun efficiëntie kunnen verhogen, kosten kunnen verlagen en kwaliteit kunnen verbeteren.

Hierbij verkleint de kloof tussen de fysieke en digitale wereld en speelt het efficiënt en effectief gebruik van data een cruciale rol. Sterker nog, data is de basis.

Het belangrijkste is dat bedrijven zich bewust zijn van de mogelijkheden die data biedt, dat het gebruik van data een doel moet dienen en dat de juiste tools en expertise aangewend moet worden om data veilig te kunnen verzamelen, analyseren en vertalen naar meerwaarde voor industriële processen en systemen.

Aanpak

Onze standaard aanpak is erop gericht om aan de hand van onze vaste methodieken te kijken naar het complete vraagstuk. Van daaruit bedenken, ontwerpen én implementeren we samen de beste oplossing. Hierbij maken we gebruik van een transparante aanpak die verder gaat dan alleen een plan. Zo zetten we slimme ideeën om naar praktische, integrale verbeteringen.

 • Think Big

  • Ontwikkel een visie en strategie op basis van lange termijn doelstellingen
  • Bepaal waar u nu staat
  • Ontwikkel een roadmap
 • Set the right architecture

  • Breng in kaart welke systemen er zijn, welke data beschikbaar is en wat de actuele connectiviteit tussen systemen is
  • Stel een architectuur op die geschikt is om een eerste stap te zetten en die uit te breiden valt
 • Start small

  • Begin klein, demonstreer waarde op een kleinere set van de totale scope
  • Meet en analyseer resultaten
  • Leer en stel bij
    
 • Learn and adapt fast

  • Implementeer en schaal gevalideerde oplossingen over de hele scope
  • Borg continu verbeteren

Smart Industry Solutions

Smart Industry Solutions levert intelligente oplossingen en diensten om industriële systemen slimmer, veiliger en duurzamer te maken. Geen lijvige rapporten, maar praktische, integrale verbeteringen die wij samen met onze klanten bedenken, ontwerpen én implementeren. Zo maken wij onze klanten toekomstbestendig, want de toekomst creëren we vandaag.