Expertise

New Product Introduction

Wij voeren volledige regie over New Product Introduction processen en technische procesoptimalisatie projecten. Van productontwikkeling tot Release for Volume. En van business case tot een volledig geïntegreerde en op rendement draaiende oplossing. Onze expertise ligt in projecten waar de integraliteit tussen machines, productie, product(innovatie) en automatisering essentieel is en waar een complex stakeholderveld aanwezig is. Vanuit specifieke deskundigheid treden wij hierin leidend en adviserend op en vormen zo de schakel tussen mens en techniek. Zo maken wij productiesystemen slimmer, veiliger en duurzamer en werken we aan de toekomst van de maakindustrie.

New Product Introduction

New Product Introduction (NPI) is een proces dat zich specifiek richt op de productontwikkeling en -lancering van nieuwe producten en omvat vaak het proces van engineering, prototyping, testing, en vervaardiging van een product, alsmede de marketing en verkoop van het product. New Product Introduction is een risicovol, tijdrovend en fragiel proces wat zich afspeelt in een complex stakeholderveld en hectische context. Door onze ruimte ervaring met NPI weten wij als geen ander NPI projecten tot een goed einde te brengen. 

Wij werken als schakel tussen mens en techniek aan een professionele realisatie van NPI projecten en sturen hierin op de integraliteit tussen machines, productie, product(innovatie) en automatisering. Wij weten resultaten te boeken door gebalanceerd aandacht te besteden aan de hardere en zachtere onderwerpen van projectmanagement. En zijn daarin niet alleen bezig om het project technisch te realiseren, maar treden vanuit specifieke deskundigheid adviserend op en begeleiden de klantorganisatie actief in het proces van probleem naar business case. En van business case naar volledig geïmplementeerde oplossing.

Smart Industry Solutions

Smart Industry Solutions levert intelligente oplossingen en diensten om industriële systemen slimmer, veiliger en duurzamer te maken. Geen lijvige rapporten, maar praktische, integrale verbeteringen die wij samen met onze klanten bedenken, ontwerpen én implementeren. Zo maken wij onze klanten toekomstbestendig, want de toekomst creëren we vandaag.