Markten

Energie.

Om de CO2 uitstoot te reduceren en een duurzamer energienetwerk te creëren zijn nieuwe energiebronnen in ontwikkeling.

Energie

“Hoe om te gaan met energie in de toekomst?” Dit is één van de belangrijkste vragen die onze samenleving stelt. Met als gevolg tal van ontwikkelingen, zoals de transitie van publiek naar privaat, decentrale opwekking, slimme meters, elektrisch rijden en het energieakkoord om de energietoelevering te verduurzamen. Zeker nieuwe energiebronnen zijn daarbij van belang: wind, zonlicht, regen, golven, getijden en aardwarmte.

De engineers van FMI ImProvia zetten deze trends om in concrete projecten voor het energienetwerk van de toekomst, waarin nieuwe bronnen de standaard worden. Ze hebben kennis en expertise op het gebied van energietransport en -distributie, waarbij veiligheid en continuïteit op een gedeelde eerste plaats staan.

Heeft u extra capaciteit nodig?
Onze engineers zijn snel inzetbaar