MVO &
Co2 beleid.

Duurzaamheid

FMI ImProvia bestaat uit een groep ingenieurs, technische specialisten en projectmanagers, die in staat zijn om complexe technische projecten uit te voeren met een groot aantal belanghebbenden over diverse industriële gebieden. Vanwege het maatschappelijke belang en de wens van FMI ImProvia om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, bij de uitvoering van al haar projecten naar een gezonde balans tussen mens, planeet en winst in alle projecten die worden uitgevoerd. 

Stakeholders

FMI ImProvia hecht veel waarde aan een goede dialoog met haar stakeholders, waarbij ook de belangrijkste pijlers van het MVO meegenomen worden en wordt stilgestaan bij de duurzaamheidsambities van deze stakeholders. Het MVO-beleid is gebaseerd op de visie van de stakeholders en de aspecten die zij het belangrijkst vinden. In de toekomst blijft FMI ImProvia haar stakeholders daarom actief informeren door middel van mail en duurzaamheidsjaarverslagen over het MVO beleid en activiteiten. Eventuele vragen en opmerkingen kunnen via MVO@ImProvia.nl worden ingediend en zullen bekeken en beantwoord worden.

Daarbovenop geeft FMI ImProvia aandacht aan een keteninitiatief. In samenwerking met verschillende organisaties worden mobiele inspectierobots ontwikkeld.

People

De medewerkers van FMI ImProvia zijn de belangrijkste assets van het bedrijf, waardoor het MVO-aspect met betrekking tot mensen zeer belangrijk is. Gezonde werknemers (laag ziekteverzuim), een veilige werkplek (geen ongevallen) en een goede ontwikkeling (opleidingsmogelijkheden) worden door FMI ImProvia hoog gewaardeerd en zullen in welke vorm ook worden verzorgd. 

Planet

FMI ImProvia is zich bewust van de milieu-impact van de organisatie en heeft daardoor een verantwoorde kantoorhuishouding met betrekking tot energieverbruik, materiaalverbruik, afvalstromen en de mobiliteitsstromen. Om de uitstoot van FMI ImProvia inzichtelijk te maken wordt jaarlijks een CO2 rapportage gemaakt. Deze rapportage bevat ook mogelijke plannen om de uitstoot te verminderen en het beleid van FMI ImProvia met betrekking tot de CO2 uitstoot. 

Profit

FMI ImProvia maakt maandelijkse financiële verslagen, opgesplitst per kantoor, waarin alle kosten worden berekend op basis van de inkomens. Elk kantoor is verantwoordelijk voor zijn eigen financiën. Door meerdere kantoren in meerdere regio’s te hebben, worden projecten meestal uitgevoerd op en voor regionale klanten, wat het lokale economische klimaat in deze regio ondersteunt.