In februari is Jens gestart met zijn afstudeerperiode bij FMI ImProvia voor zijn opleiding Mechatronica. Tijdens zijn stage gaat hij zich bezig houden met de Snakerobot. Jens vertelt hieronder wat over zichzelf en zijn afstuderen tot nu toe. 

Mijn naam is Jens Seghers, 22 jaar oud. Ik kom bij FMI ImProvia afstuderen voor mijn opleiding Mechatronica. Op dit moment woon ik in een studentenhuis in Breda. Zelf kom ik oorspronkelijk uit Zeeuws Vlaanderen. Gelukkig woon ik met best wat andere studenten in ons huis, want hierdoor heb ik toch genoeg sociaal contact in deze tijd. Normaal gesproken bezoek ik festivals en spreek ik vaker wat af met vrienden.

Mijn eerste indruk van FMI ImProvia is erg goed. Er hangt een goede, prettige sfeer. Ik zit één keer in de week op het kantoor in Breda en werk ook één dag thuis. Ik ben blij met de mogelijkheid om te werken bij Breda Robotics, daar staan veel technische spullen. Daar ben ik ook de andere drie dagen te vinden.

Tijdens mijn afstudeerperiode ga ik me bezig houden met de kop van de Snakerobot. De Snakerobot is op dit moment nog in ontwikkeling. Uiteindelijk kan hij wandinspecties uitvoeren in buizennetwerken. Een andere stagiaire is bezig met het systeem, waardoor de robot zichzelf kan voortbewegen. Ik ga het prototype maken van de kop. Daaraan komt de sensor, waarmee de metingen kunnen worden uitgevoerd.

Het ontwikkelen van dat prototype gaat in een aantal fases. Zelf ben ik begonnen met het opstellen van een plan van aanpak. Vervolgens wordt de architectuur ontworpen, waarbij goed op de functionaliteit wordt gelet. Daarna komt de realisatiefase, dan wordt de robot daadwerkelijk in elkaar gezet. Na mijn afstudeerperiode komt de testfase, waarbij de robot wordt uitgetest.

Mijn afstudeerperiode is pas echt geslaagd als het prototype er is en dat dat gemonteerd kan worden, zodat er metingen kunnen worden uitgevoerd. Na het slagen van mijn opleiding wil ik gaan werken. Het liefst met robots en system development.