Productiesystemen van nu horen slim, maar óók duurzaam te zijn

De toekomst van de maakindustrie hangt af van de keuzes die nu worden gemaakt en geïntegreerd op het gebied van duurzaamheid. En laat duurzaamheid nu één van de grootste succesfactoren zijn in de industrie. Samen met digitalisering. Want deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In dit artikel lichten we het belang van een integrale aanpak toe voor de transitie naar een circulaire economie, waar ook uw bedrijf onderdeel van uitmaakt.

Twin challenge: de link tussen Smart en Sustainability

Met het oog op het wereldwijde klimaatakkoord is het voor de maakindustrie cruciaal om in actie te komen. Met name in Nederland staan we voor een aantal forse duurzaamheidsopgaven. Zowel op het gebied van energie, maar ook op het gebied van het gebruik van grondstoffen. Opvallend is dat er weinig aandacht wordt gegeven aan de samenhang tussen duurzaamheid en digitalisering. Beiden vragen om herinrichting en aanpassing van industriële processen, waarbij nieuwe technologieën moeten worden geïmplementeerd. Niet voor niets wordt de transitie van een duurzame samenleving en digitalisering een twin challenge genoemd. Een belangrijk detail in deze challenge is wel: do or die. Want wie er niet in meegaat, wordt links- of rechtsom ingehaald door de concurrent. We spreken van een technologische revolutie waarin nieuwe productietechnologieën een grootse verandering teweegbrengen in de industrie. 


Maakindustrie zet in op digitalisering en duurzaamheid

Smart Industry Solutions levert intelligente oplossingen voor bedrijven in de maakindustrie om productiesystemen slimmer, veiliger en duurzamer te maken. Hoe kunnen we onze productieprocessen digitaliseren, het werk verduurzamen en mensen zo efficiënt mogelijk inzetten? Smart Industry Solutions biedt perspectief, zoals u ziet. Hieronder sommen we een aantal voordelen op door inzet van slimme productietechnologieën ten behoeve van de duurzaamheids- en digitaliseringstransitie.
 

 • Verspilling en energieverbruik minimaliseren
  Zo wordt een digital twin gebruikt om te weten wat de consequentie is van een verandering of investering, nog voordat deze fysiek is doorgevoerd en dus nog voordat er aanspraak wordt gemaakt op grondstoffen, energie en productiecapaciteit. Het energieverbruik en de verspilling worden daardoor geminimaliseerd.

   
 • Efficiënt en effectief produceren
  Dankzij een goede digitale data-infrastructuur worden grondstoffen efficiënter gebruikt en hergebruik van materialen effectiever ingezet.

   
 • Foutmarge in productie beperken
  Door processen te digitaliseren worden energie slurpende en foutgevoelige processen weggenomen.

   
 • Grondstof besparende productietechnologieën
  Met de komst van technologieën als Artificial Intelligence (AI) en Cloud services zijn nieuwe, grondstof besparende productietechnologieën commercieel beschikbaar.

   
 • Langere levensduur van machines
  Geavanceerd onderhoud aan machines bieden een langere levensduur en optimalisatie bij de gebruiksfase. Mede op basis van de inzet van Smart Industry technologieën.

   
 • Duurzamer onderhoud aan machines
  Door het toepassen van slimme algoritmes op de data vanuit de machines, kunnen problemen op voorhand gedetecteerd worden. Er kan vanaf een afstand bepaald worden of er überhaupt onderhoud nodig is. Kosten voor onderhoud worden teruggedrongen, omdat we toestand afhankelijk onderhoud kunnen uitvoeren.

   
 • Verbeteringen realiseren met betrekking tot CO2-uitstoot en afvalbeheer
  Digitalisering kan leiden tot verbetering van de productiviteit, efficiëntie en het stroomlijnen van dataprocessen. Door inzet van AI en verbonden systemen is het mogelijk om verbeteringen te realiseren op niet-commerciële gebieden zoals CO2-uitstoot en afvalbeheer.

 

Ook een winstgevende en toekomstbestendige productie? Neem contact met ons op

FMI ImProvia levert intelligente producten en diensten voor een winstgevende en toekomstbestendige productie. Met onze integraliteit zijn wij bij uitstek geschikt om deze uitdagingen het hoofd te bieden en maakbedrijven te helpen hun license to operate te behouden. Bent u ook benieuwd op welke manier duurzaamheid en het gebruik van data een rol kan spelen in het productieproces van uw bedrijf? Doe de QuickScan of neem direct contact op met Robin voor een volledige analyse.