Welke wetgeving voor duurzaamheid is er, wat komt eraan en hoe gaat u als bedrijf hiermee om?

De Europese Green Deal pleit voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Voor bedrijven in de maakindustrie betekent dit aantoonbare integratie van duurzaamheid in het productiesysteem. In 2030 moet de industrie al flink minder CO2 uitstoten. Dat is een tussenstap op weg naar volledige duurzaamheid. In dit artikel lichten we de afspraken die zijn gemaakt voor de industrie rondom duurzaamheid toe. En wat dit voor uw organisatie betekent.

Afspraken voor de industrie volgens het Klimaatakkoord

Veel nieuwe manieren van produceren zijn nog vol in ontwikkeling. Het is slim om als bedrijf te investeren in deze vernieuwing. Er zijn een aantal subsidies beschikbaar om de ontwikkeling op gang te krijgen. Met als doel tot de meest CO2-efficiente industrie in Europa, en op een manier die de internationale concurrentiepositie niet in gevaar brengt. Er zijn afspraken gemaakt met betrekking op de maakindustrie. Om de circulaire economie en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen aan te moedigen. De gemaakte afspraken volgens het Klimaatakkoord zijn opgesplitst in drie segmenten, te noemen slim, schoon of nieuw. 

Slimme industrie

 • Zuiniger produceren: energie-efficiënter produceren 
 • Samenwerking industriële clusters
 • Restwarmte onderling uitwisselen, de rest kan gebruikt worden voor verwarmen van kantoren, woningen en kassen. 
 • Opleiden van mensen in de industrie

Schone industrie

 • Elektrificatie: Aardgas op termijn vervangen door duurzame elektriciteit, aardwarmte of groene waterstof dat gemaakt wordt met duurzaam opgewekte elektriciteit.
 • Grondstof: Aardgas en aardolie als grondstof worden vervangen door biobased grondstoffen of hergebruik van grondstoffen. 
 • Opslag: CO2 kan worden opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. 

Nieuwe industrie

 • CO2 als grondstof
 • Circulaire productie
 • Groene waterstof
 • Onderzoek en kennisontwikkeling

Wet- en regelgevingen voor duurzaamheid. Wat komt eraan?

 1. NFRD wordt CSRD. Ter herziening van de NFRD (Non-Financial Reporting Directive) heeft de Europese Commissie op 21 april 2021 gekozen voor de nieuwe richtlijn CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Hiermee wordt de reikwijdte verbreedt van de NRFD door de niet-financieel transparantie-eisen verplicht te stellen voor een grotere groep bedrijven gaat gelden en uitgebreidere rapportagevereisten kent.
 2. Vanaf maart 2021 is het verplicht voor vermogensbeheerders om informatie op hun website en in fonds prospectussen te delen volgens wet Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
 3. Vanaf 1 januari 2022 geldt de EU Taxonomie als verplichting voor alle vermogensbeheerders en bedrijven van openbaar belang met meer dan 500 medewerkers. De EU Taxonomie biedt een gemeenschappelijke taal en framework waarmee financiële sector partijen duidelijk kunnen maken in welke mate zij bezig zijn met duurzame investeringen en waar die investeringen zich precies op richten. Het doel hierachter is dat deze mate van transparantie het voor beleggers makkelijker maakt om duurzame investeringen te vinden. 

Hoe gaat u ermee om?

Duurzaam ondernemen is noodzakelijk. Niet alleen om de wereld leefbaar te houden, maar ook om daarin relevant te blijven als onderneming. Duurzaam ondernemen wordt steeds meer gemotiveerd door de overheid. Dit doen ze op twee manieren; door het aanbieden van aantrekkelijke subsidies en door het invoeren van wet- en regelgeving met betrekking tot duurzaamheid. Met de komst van deze wet- en regelgeving is duurzaamheid niet langer vrijblijvend. Het gaat er nu niet meer alleen om wat u kúnt doen, maar ook om wat u móet doen. En dit introduceert een spagaat. Een spagaat tussen winstgevendheid en duurzaamheid. Maatregelen worden niet alleen meer genomen op basis van een sluitende kosten-batenanalyse, maar op het voldoen aan wet- en regelgeving. De overheid verplicht weliswaar om duurzame maatregelen te treffen, maar het is dan juist de kunst om er zoveel mogelijk uit te halen en ervoor te zorgen dat het u een echte voorsprong geeft.

Wat kan FMI ImProvia voor uw organisatie betekenen? 

FMI ImProvia organiseert dat wat technisch nodig is om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving én een toekomstbestendig productiesysteem te krijgen. Neem contact op met Robin van FMI ImProvia die u meer vertelt over de impact van wetgeving op uw organisatie en hoe u hieraan kunt voldoen. Of maak gebruik van de QuickScan en ontdek u slechts 5 minuten waar kansen voor uw organisatie liggen.