Bruggen, sluizen & tunnels

Risicogestuurd onderhoud - De grote opdrachtgevers

Maintenance-specialist Marco Schepens vertelt, bevlogen en tegelijk met beide benen op de grond, over wat hem drijft in zijn werk bij ÆVO. Hij heeft het in deze reeks blogs over risicogestuurd onderhoud, de invulling die ÆVO daaraan geeft, de ontwikkeling die de technisch dienstverlener op onderhoudsgebied heeft doorgemaakt en het onderscheidende karakter van de ÆVO-dienstverlening. Na zijn verhaal over strategiekeuze, maatwerk en datageoriënteerd onderhoud in de vorige blog vertelt hij hier hoe ÆVO daar grote opdrachtgevers mee weet te overtuigen.

Met alle kennis en ervaring die wij bij FMI ImProvia en ÆVO in de loop der jaren hebben opgebouwd rond risicogestuurd onderhoud, hebben we grote klanten als de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat binnengehaald.

Scoren in aanbestedingen

In de infra win je aanbestedingen op prijs en kwaliteit. Het raamwerk voor een onderhoudsplan wordt vaak wel gegeven, maar de invulling daarvan moet je zelf bedenken. In dat kwaliteitsstuk steek ik tegenwoordig veel tijd, samen met Corné van Dravik, de directeur van ÆVO. Wij schrijven de plannen, waar nodig ondersteund door adviesbureaus. We scoren goed op grote projecten omdat we het aan de plannenmakerijkant goed doen. Daarmee creëren we een fictieve korting op onze inschrijfprijs in BKPV-aanbestedingen (Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding), omdat de meerwaarde uit ons plan ook wordt beoordeeld. Het gaat meestal om meerjarige servicecontracten, die met eventuele verlenging wel vijf tot tien jaar kunnen beslaan.

Investeren in samenwerking

Naast de techniek besteden we daarom steeds meer aandacht aan de samenwerking. We moeten ook de mensen en de organisatie van de opdrachtgever leren kennen en de zorgen van de verschillende stakeholders in een project achterhalen. Daarmee kunnen we aan de voorkant zo goed mogelijk inspelen op de verwachtingen en zo voor de langere termijn de samenwerking goed aangaan. Dat is heel anders dan voor een jaar een projectje doen en vervolgens weer afscheid van elkaar nemen. Binnen die langjarige servicecontracten ontstaan vaak ook weer nieuwe projecten. Op basis van risicogestuurd onderhoud identificeren wij bepaalde risico’s en maatregelen die we daarop kunnen nemen. Met onze ervaring kunnen we klanten dan overtuigen om daarin te investeren, zodat hun installaties betrouwbaarder worden en een hogere beschikbaarheid krijgen.

Trots

Zo zijn we gegroeid en worden we in de markt steeds zichtbaarder; we worden serieuzer genomen omdat we ons hebben bewezen richting de grotere aannemers. Daar ben ik trots op, zoals ik er trots op ben dat we Rijkswaterstaat als klant hebben binnengehaald. Hetzelfde geldt voor het huidige contract met de gemeente Amsterdam, voor het onderhoud van drie tunnels. Dat hebben we mede binnengehaald doordat we vier jaar op de IJtunnel hebben laten zien wat we kunnen als kleine organisatie. Dat was vijf jaar geleden wel een groot project voor ons. We hadden al ervaring met renovatie en onderhoud van tunnels, maar de hele organisatie opzetten voor 24/7 onderhoud aan een tunnel, was toen redelijk nieuw en groot. In de aanbesteding hadden we al aangegeven dat we het onderhoud risicogestuurd gingen uitvoeren, op basis van mijn ervaringen bij de Ketheltunnel. Dat heeft goed uitgepakt. Achteraf hadden we natuurlijk dingen anders kunnen doen, sneller, beter en slimmer, maar de klant was tevreden en wilde graag met ons door. Omgekeerd kenden wij de klant en wisten we waar die over vijf jaar wilde staan; dat hebben we in onze inschrijving kunnen opnemen.

Rijkswaterstaat

Ja, dat we Rijkswaterstaat als nieuwe opdrachtgever hebben binnengehaald, was wel een mijlpaal. Zij stonden op onze bucketlist en vorig jaar hadden we het al geprobeerd bij een grote aanbesteding van hen. Daar hebben we, voor eigen rekening, veel tijd en energie in gestoken. We hebben toen hoog ingezet op kwaliteit, maar het ondanks de lage prijs niet gewonnen. Daar hoeven we achteraf niet rouwig om te zijn, want qua omvang was dat project toen nog te groot, daar waren we als organisatie nog niet klaar voor. We hebben er wel veel van geleerd over Rijkswaterstaat en dat hebben we kunnen verzilveren met het contract dat we nu hebben gescoord. Dat betreft het onderhoud van de Vlaketunnel en het Dampoort-aquaduct in Zeeland. Die objecten moeten we in de huidige staat houden zonder al te veel investeringen. Daar komen voor ons creativiteit en vakmanschap bij kijken.

Transitiefase

Voor dat project zitten we nu in de transitiefase van de huidige aannemer naar onze start met het onderhoud per 1 november. We hebben een half jaar de tijd gekregen om het object, de mensen en de processen te leren kennen en zoveel mogelijk informatie bij de huidige aannemer op te halen. Bij hen zie ik heel veel trots over wat ze de afgelopen jaren met keihard werken hebben bereikt. Daar complimenteer ik hen natuurlijk voor, want ik begrijp maar al te goed dat het voor hen zuur is dat ze het werk nu moeten overdragen. Wij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden en gaan graag door met wat er nu goed gaat. We hebben bewust nagedacht over hoe wij die transitiefase met de huidige aannemer zouden ingaan. Dat hoort bij het werken met aanbestedingen waarbij vooraf al is aangegeven dat je het werk bij einde contract moet overdragen.

Verdere professionalisering 

Ook al hebben we grote opdrachtgevers binnengehaald, we kunnen niet op onze lauweren rusten. We willen nog een stap zetten in de verdere professionalisering van het onderhoudsmanagement en daar ga ik het de volgende keer over hebben.