Bruggen, sluizen & tunnels

Risicogestuurd onderhoud - strategie, maatwerk en data

Maintenance-specialist Marco Schepens vertelt, bevlogen en tegelijk met beide benen op de grond, over wat hem drijft in zijn werk bij ÆVO. Hij heeft het in deze reeks blogs over risicogestuurd onderhoud, de invulling die ÆVO daaraan geeft, de ontwikkeling die de technisch dienstverlener op onderhoudsgebied heeft doorgemaakt en het onderscheidende karakter van de ÆVO-dienstverlening. Na zijn toelichting op de methodiek van risicogestuurd onderhoud in de vorige blog volgt hier zijn verhaal over strategiekeuze, maatwerk en datageoriënteerd onderhoud.

Nu ik de methodiek voor risicogestuurd onderhoud in kaart heb gebracht en de mogelijke onderhoudsstrategieën op een rij gezet, wil ik het nu hebben over de praktische keuze van een onderhoudsstrategie, het voordeel van maatwerk en de toekomst van datageoriënteerd onderhoud.

Mooie vragenlijst

Zoals ik heb verteld, kun je dus op basis van de functie van een component of (deel)installatie en het daaraan verbonden risico een passende onderhoudsstrategie kiezen. De RCM-methodiek (Reliability Centered Maintenance), waarop wij ons risicogestuurd onderhoud baseren, kent daar een hele mooie aflooplijst voor, met veel vragen. Door die te beantwoorden, kom je relatief simpel bij een van die strategieën uit. Heb je je strategie bepaald, dan is het altijd goed om daar nog een keer met gezond verstand naar te kijken: past die inderdaad bij de analyse die eraan vooraf is gegaan? Vervolgens ga je kijken welke taken je daarvoor moet uitvoeren en die leg je bij de monteur of de inspecteur neer.

Altijd kunnen uitleggen

Je komt uiteindelijk tot een strategie voor de inrichting van je onderhoud op zo’n manier dat je er redelijkerwijs alles aan hebt gedaan om storingen te voorkomen. Nul storingen is een utopie, maar in geval van een storing moet je wel wat kunnen uitleggen aan de klant. Had je die storing met het geplande onderhoud kunnen voorkomen, welke onderhoudstaken had je daarvoor bedacht en hebben die invloed gehad op het kunnen voorkomen van die storing? Zo niet, dan moet je in de strategie iets veranderen, of je moet gaan modificeren. Het hele proces moet je altijd – herleidbaar – kunnen uitleggen aan de klant.

Analyse op componentniveau

Deze analyse kunnen we tot op het niveau van componenten uitvoeren en dat betekent dat we in een installatie voor de verschillende onderdelen tot verschillende onderhoudsstrategieën kunnen komen. Want in de eerste stap, bepalen wat er aanwezig is, gaan we een installatie in logische componenten verdelen. Een brandblusinstallatie bijvoorbeeld bestaat uit pompen, leidingwerk, kleppen en appendages, een besturing en een voeding. Al die onderdelen gaan we apart beoordelen op mogelijke storingen, de effecten daarvan, het resulterende risico en uiteindelijk de onderhoudsstrategie die daarbij past. Voor één installatie met verschillende onderdelen kunnen we dan wel op drie of vier strategieën uitkomen.

Maatwerk

Dit klinkt al met al complex en voor kleinere opdrachtgevers kan het dat zeker ook zijn. In zo’n analyse gaan uren zitten en dat kost dus ook tijd en geld. Het grote voordeel van deze aanpak van risicogestuurd onderhoud is wel dat we de toepassing op grote objecten vrij makkelijk kunnen kopiëren naar kleinere objecten. We hoeven ook niet altijd de complete analyse uit te voeren, maar kunnen bij een brug bijvoorbeeld focussen op dat deel waar in het onderhoud al jaren problemen mee zijn. Het klinkt als een mooie verkoopterm, maar in zulke gevallen kunnen we echt maatwerk leveren. We hoeven niet het hele circus op te tuigen, maar kunnen specifiek naar probleempunten kijken en voor overige delen op basis van ervaringen elders een bewezen aanpak overnemen. Zo kunnen we heel erg klant- en objectspecifiek op korte termijn met weinig inspanning toch resultaat leveren.

 

Datageoriënteerd onderhoud

Intussen staat de techniek niet stil en profiteren we als ÆVO van de samenwerking binnen FMI ImProvia. Ontwikkelingen uit andere sectoren, zoals de industrie, blijven hun intrede doen in de infra. Na eerder de RCM-methodiek is dat nu bijvoorbeeld de digitalisering. Zo zijn we bezig met Doctor Bridge, een oplossing voor datageoriënteerd onderhoud. Daar hebben we een aantal afstudeerders opgezet, die de data van een PLC-besturing van bijvoorbeeld een tunnel helemaal uitlezen en daar analyses op uitvoeren. Het idee is dat we uiteindelijk komen tot, wat wij noemen, negatieve aanrijtijden. Dat we niet meer gebeld worden voor een storing, maar in ons systeem zien dat er een situatie aan het ontstaan is die kan leiden tot een storing en dat we besluiten er al naar toe te gaan, zodat we de storing kunnen voorkomen. Naast PLC’s kunnen we die data ook halen uit sensoren, die al in de installatie zitten of die we er nieuw aan toevoegen. Dat kan voor temperaturen zijn, waterstanden, windrichtingen, noem maar op.

Machine learning

Op dit moment doen we een pilot met het Havenbedrijf Rotterdam, dat zelf al heel veel data verzamelt. Alle data worden op één grote hoop gegooid en met wiskundestudenten kijken we hoe we daar patronen uit kunnen halen. Machine learning wordt tegenwoordig door veel partijen genoemd; wij zijn er al echt mee bezig, intern. Voor het eerst nemen we het nu in een aanbesteding mee in ons onderhoudsplan. Deze ontwikkeling komt vanuit ons zusterbedrijf ExRobotics, dat al heel datagedreven werkt.

Grote opdrachtgevers

Met onze benadering van onderhoudsstrategieën, maatwerk en datageoriënteerd onderhoud hebben we grote opdrachtgevers weten binnen te halen. Daarover meer in mijn volgende blog.